Förbigå menyn
Veronika Ringbom, Tepaus, 2000. Foto: Linus Lindholm.

Artikelkategorier: Nyheter

Den nya utställningen Who is Roger Broo? presenterar en samlare och en samling

Publicerad: 11.4.2024

Vasas museers utställningsår öppnas med en presentation av den i Österbotten födde konstsamlaren Roger Broos (1945–2017) samling. På utställningen visas ett urval av några hundratal verk som donerats till Stiftelsen för Åbo Akademi. Utställningen kompletteras därtill med verk som donerats till Åbo konstmuseum samt verk i familjens ägo. Samlingsutställningen visas 12.4–8.9.2024 i Österbottens museum.

Konstsamlaren Roger Broo (1945–2017) skapade en omfattande samling med verk av främst unga bildkonstnärer i början av deras karriärer. Broo följde med nutidskonstens utveckling och var en återkommande besökare på museernas och galleriernas utställningar. Broo var förutom konstsamlare också en mycket aktiv aktör inom Finlands kultur- och konstfält.

I utställningen Who is Roger Broo? presenteras samlaren och hans samling. De verk som visas beskriver samtidigt samlaren som person. Den lokala konstnären Carina Granlund har funderat över frågan i ett flertal skisser som hon gjort inför ett beställningsporträtt av Broo. I den mångsidiga samlingen är flertalet konstnärer representerade med bara ett eller ett fåtal verk, medan konstnärer som Granlund, Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen presenteras med flera verk. I utställningen ingår teckningar, målningar, grafik och några skulpturer av totalt 33 konstnärer. Samlingsutställningen har kurerats av amanuens Janna Sirén och den har producerats i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasas museer. Utställningen är också en del av jubileumsfirandet för Åbo Akademis 50 år i Vasa.

–I samlingen ingår både humor, lekfullhet och allvar. Dess mångsidighet och brokighet berättar om ett vidsynt samlande av och genuint intresse för konst, berättar amanuens Janna Sirén.

En subjektiv konstsyn blir samling och utställning

Samlingen har fokus på grafik och målningar och bildar en helhet på ca 400 verk som tidsmässigt sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet.

Broos maka Harriet Silius donerade efter samlarens bortgång en del av samlingen, närmare 160 verk, till Stiftelsen för Åbo Akademi. Broo gjorde sin yrkesverksamma karriär som förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, där han arbetade i 30 år och även utnämndes till hedersdoktor.  Broo var som samhällsvetare mycket engagerad i främjande av utbildning. Den finlandssvenska kulturen var mycket viktig för honom. Därtill var han en aktiv medlem och ordförande i olika direktioner och föreningar, såsom Svenska kulturfonden, Pro Artibus och Åbo konstmuseum.

Samlingen utgör basen för den utställning som visas i Vasa på Österbottens museum 12.4–8.9.2024, och den kompletteras av en till antalet mindre andel verk som tidigare donerats till Åbo konstmuseum samt verk i familjens ägo. En del av verken är placerade i offentliga utrymmen, som läroverk längs med kuststräckan.

Guidningar för allmänheten ordnas söndagarna 14.4, 12.5, 9.6 och 14.7.