Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det nya ungdomsfullmäktige har valts

Publicerad: 14.11.2022

Ett nytt ungdomsfullmäktige har valts i Vasa för att lyfta fram ungdomarnas röst i beslutsfattandet. Valet ordnades 1–2.11.2022 och rösträtt hade alla 13–20-åringar i Vasa.

Det nya ungdomsfullmäktige inleder sin verksamhet 1.1.2023. Till ungdomsfullmäktige valdes 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare.

Ungdomsfullmäktiges nya ordinarie ledamöter är:

 • Aaro Helo, Merenkurkun koulu
 • Emmi Schlöbcke, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Jaakko Hirvonen, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Simon Hellbom, Vasa övningsskolas gym
 • Hanna Illman, Vasa övningsskola
 • Oskari Koskimäki, Variskan koulu
 • Sofia Lintala, Vamia
 • Mustafa Salih, Vaasan lyseon lukio
 • Isaqh Abdullahi-aden, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Sauli Syri, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Yara Abdul Menem, Onkilahden yhtenäiskoulu
 • Seela Pasanen , Vaasan lyseon lukio
 • Niko Lehtinen, Variskan koulu
 • Taleen Saeed, Vasa övningsskola
 • Alor Ashak, Variskan koulu
 • Tiki Torrkulla, Vasa övningsskola
 • Ian Mittilä, Vamia
 • Noomi Pasanen, Merenkurkun koulu
 • Abolfazl Ghulamzada, Vasa övningsskola
 • Olli Svenfelt, Variskan koulu
 • Saara Valkama, Savilahden yhtenäiskoulu
 • Matilda Mattson, Vasa övningsskola

1 331 röster gavs

Det gavs sammanlagt 1 331 röster och röstningsdeltagandet var 33 %. Ari Kupari, som är koordinator för ungdomsärenden, berättar att valdeltagandet sjönk jämfört med det tidigare valet men att konkurrensen om ungdomsfullmäktigeplatserna ändå var hård.

-I synnerhet i fråga om de sista platserna var skillnaderna i antalet röster mellan kandidaterna väldigt små. Därför kan man säga att varje röst sannerligen spelade en stor roll, beskriver Kupari.

Valet ordnades digitalt för andra gången

Enligt Kupari fick man återigen bra erfarenheter av det digitala valsättet och kunde konstatera att det är ett bra sätt att ordna ungdomsfullmäktigevalet.

-När man röstar digitalt är tröskeln låg. Det har varit trevligt att höra att valet har varit ett samtalsämne bland ungdomarna och att ungdomsfullmäktige väcker intresse, säger Kupari glatt.

Ungdomsfullmäktigeval ordnas med två års mellanrum.

Närvaro- och yttranderätt även vid stadsfullmäktiges sammanträden

Representanterna för ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid nämndernas sammanträden. Ledamöterna har till uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden.

I fortsättningen hörs ungdomarnas röst starkare i beslutsfattandet, då ungdomsfullmäktige får närvaro- och yttranderätt även vid stadsfullmäktiges sammanträden från och med början av nästa år.