Förbigå menyn
nuva

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasaunga! Vad vill du förändra i din egen hemstad? Behöver cykelvägar förbättras? Fungerar lokaltrafiken? Har man tillräckligt med hobbymöjligheter i Vasa?

Ungdomsfullmäktige fungerar som ungas röst och för idéer/önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Dessutom har ungdomsfullmäktige sin årliga budget som bekostar meningsfull verksamhet för unga och delar ut verksamhetsunderstöd till ungdomsgrupper.

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. Ungdomsfullmäktiges ledamot har yttrande- och närvarorätt i stadsfullmäktige och i fem av stadens nämnder.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 • Göra ungas röster hörda
 • Ta ståndpunkt till aktuella frågor
 • Ta initiativ och ta ställningstaganden

Ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Den första ungdomsfullmäktige som valdes genom val började sin verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2023-31.12.2024.

 • Val ordnas i alla större Vasaskolor med årskurserna 7-9 och på andra stadiet.
 • Kandidaterna kan också kandidera och man kan rösta via ungdomsgården Kultsa.
 • Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 • Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet.
 • Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosattä 13-20 åringarna.

 

 

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2023 - 31.12.2024

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ordförande: Aaro Helo (aaro.v.helo@gmail.com)
I viceordförande: Simon Hellbom (påverkningsarbete)
II viceordförande: Olli Svenfelt (verksamhet)
III viceordförande: Taleen Saeed (kommunikation)

Generalsekreterare: Oskari Koskimäki
Ekonomisekreterare: Saara Valkama
Kommunikationssekreterare : Sauli Syri

Ordinarie ledamöter:

Aaro Helo

Emmi Schlöbcke

Jaakko Hirvonen

Simon Hellbom

Hanna Illman

Oskari Koskimäki

Sofia Lintala

Mustafa Salih

Sauli Syri

Yara Abdul Menem

Seela Pasanen

Niko Lehtinen

Taleen Saeed

Tiki Torrkulla

Ian Mittilä

Noomi Pasanen

Abolfazl Ghulamzada

Olli Svenfelt

Saara Valkama

Matilda Mattson

Eeli Töyli

Pihla Vikman

 

Ersättare:

1. Saara Helo
2. Joona Vainio
3. Veera Hinkkanen
4. Santiago Laitinen
5. Sabrina Hirsi Mohammed
6. Alisha Kubal
7. Liam Gädda
8. Nooa Pörtfors
9. Rebecca Mäki
10. Lukas Hoppi

 

Föredragarna: ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdomsärenden och ungdomssekreterare

Stadsstyrelsens representat: Lotta Alhonnoro

Mötesdagar 2024

 • februari 15.2.
 • mars 21.3.
 • april 25.4.
 • maj 16.5.
 • augusti 22.8.
 • september 19.9.
 • oktober 24.10.
 • november 21.11.
 • december 12.12.

Sammanträden hålls i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Vasaesplanaden 10 , 2. våning (eller Teams).

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Sociala medier