Förbigå menyn
nuva

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasaunga! Vad vill du förändra i din egen hemstad? Behöver cykelvägar förbättras? Fungerar lokaltrafiken? Har man tillräckligt med hobbymöjligheter i Vasa? Ungdomsfullmäktige fungerar som ungas röst och för idéer/önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Dessutom har ungdomsfullmäktige sin årliga budget som bekostar meningsfull verksamhet för unga och delar ut verksamhetsunderstöd till ungdomsgrupper.

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. Ungdomsfullmäktiges ledamot har yttrande- och närvarorätt i sex av stadens nämnder.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 1. Göra ungas röster hörda
 2. Ta ståndpunkt till aktuella frågor
 3. Ta initiativ och ta ställningstaganden

 

Ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Första ungdomsfullmäktige som tillkom genom val började sin verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande verksamhetsperioden är 1.1.2021 – 31.12.2022.

 • Val ordnas i alla större Vasaskolor med årskurserna 7-9 och på andra stadiet.
 • Kandidaterna kan också kandidera och man kan rösta via ungdomsgården Kultsa.
 • Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 • Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet
 • Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2021 - 31.12.2022

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ordförande: Alina Östergård (045 341 5444, ostergard.alina@gmail.com)
I viceordförande: Ella Filppula (påverkningsarbete)
II viceordförande: Zalfa Yehia (kommunikation)
III viceordförande: Elias Riekki (verksamhet)

Generalsekreterare: Jesse Kurunsaari
Ekonomisekreterare: Emma Bos
Kommunikationssekreterare : Madelene Teca

Ordinarie ledamöter:

Elias Riekki
Jesse Kurunsaari
Zalfa Yehia
Elle Kukkula
Petro Nikkinen
Aaro Helo
Ellen Norrback
Robin Hjerpe
Siiri Keski-Hannula
Yasmin Jussila
Salomo Pihlaja
Alina Östergård
Madelene Teca
Emma Bos
Serene Erhie
Ella Filppula
Wesaam Boussir
Hafsa Ali
Onni Pakkala
Shahnaz Al-Rajab
Mustafa Salih
Eeli Töyli

 

Ersättare:

1. Prince Kafarhire
2. Sofia Lintala
3. Netta Kakkuri
4. Seela Pasanen
5. Liisa Perälä
6. Aleksi Koivisto
7. Netanel Hong
8. Kenneth Martinez
9. Joonas Sallinen
10. Saara Tuomikoski

 

Föredragarna: ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdomsärenden och ungdomssekreterare
Stadsstyrelsens representat: Lotta Alhonnoro

 

 

Mötesdagar 2021

 • januari 21.1.
  februari 18.2.
  mars 18.3.
  april 15.4.
  maj 20.5.
 • augusti 19.8.
  september 9.9.
  oktober 14.10.
  november 11.11.
  december 16.12.

Sammanträden hålls i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning (eller Teams).

Kontaktuppgifter

Ta kontakt