Förbigå menyn
nuva

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasaunga! Vad vill du förändra i din egen hemstad? Behöver cykelvägar förbättras? Fungerar lokaltrafiken? Har man tillräckligt med hobbymöjligheter i Vasa? Ungdomsfullmäktige fungerar som ungas röst och för idéer/önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Dessutom har ungdomsfullmäktige sin årliga budget som bekostar meningsfull verksamhet för unga och delar ut verksamhetsunderstöd till ungdomsgrupper.

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. Ungdomsfullmäktiges ledamot har yttrande- och närvarorätt i sex av stadens nämnder.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 • Göra ungas röster hörda
 • Ta ståndpunkt till aktuella frågor
 • Ta initiativ och ta ställningstaganden

Ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Den första ungdomsfullmäktige som valdes genom val började sin verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2021-31.12.2022.

 • Val ordnas i alla större Vasaskolor med årskurserna 7-9 och på andra stadiet.
 • Kandidaterna kan också kandidera och man kan rösta via ungdomsgården Kultsa.
 • Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 • Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet.
 • Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosattä 13-20 åringarna.

Ungdomsfullmäktiges val 2022

Ungdomsfullmäktiges val i Vasa ordnas i november.

Ungdomsfullmäktiges val ordnas 1. – 2.11.2022. Alla 13 – 20 åringar som är skrivna i Vasa har rösträtt. Röstningen sker elektroniskt genom de deltagane skolorna samt vid ungdomsgårdarna Kultsa och Ristikka.

Kandidater i ungdomsfullmäktiges val 2022

 

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2021 - 31.12.2022

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ordförande: Ella Filppula (filppulaella@gmail.com)
I viceordförande: Elias Riekki (verksamhet)
II viceordförande: Elle Kukkula (påverkningsarbete)
III viceordförande: Yasmin Jussila (kommunikation)

Generalsekreterare: Jesse Kurunsaari
Ekonomisekreterare: Aaro Helo
Kommunikationssekreterare : Madelene Teca

Ordinarie ledamöter:

Elias Riekki

Jesse Kurunsaari

Zalfa Yehia

Elle Kukkula

Petro Nikkinen

Aaro Helo

Ellen Norrback

Robin Hjerpe

Siiri Keski-Hannula

Yasmin Jussila

Salomo Pihlaja

Madelene Teca

Emma Bos

Ella Filppula

Wesaam Boussir

Onni Pakkala

Mustafa Salih

Eeli Töyli

Sofia Lintala

Netta Kakkuri

Seela Pasanen

Liisa Perälä

 

Ersättare:

1. Aleksi Koivisto
2. Netanel Hong
3. Kenneth Martinez
4. Saara Tuomikoski
5. Lauri Rinta-aho
6. Axel Asplund
7. Alketa Hoti
8. Sampsa Telaranta
9. Sofia Pelttari
10. Aurinko Sundell

 

Föredragarna: ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdomsärenden och ungdomssekreterare

Stadsstyrelsens representat: Lotta Alhonnoro

Mötesdagar 2022

 • januari 20.1.
 • februari 17.2.
 • mars 17.3.
 • april 21.4.
 • maj 12.5.
 • augusti 18.8.
 • september 22.9.
 • oktober 13.10.
 • november 10.11.
 • december 8.12.

Sammanträden hålls i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning (eller Teams).

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Muistakaa äänestää nuorisovaltuustovaaleissa! Äänioikeutettuja ovat kaikki Vaasassa asuvat 13-20 vuotiaat nuoret. Äänestyksen päätyttyä oppilaitoksissa, on nuorisotalo Kultsalla (Raastuvakatu 30) ja Ristikalla (Jyrsijänkatu 2) mahdollisuus äänestää paikan päällä keskiviikkona 2.11.2022 klo 16.00 – 20.00. Kultsassa voivat äänestää kaikki Borgaregatans skolan, Merenkurkun koulun, Onkilahden yhteinäskoulun, Vaasan lyseon lukion, Vasa gymnasiumin ja Vasa Övningsskola 7-9, Vasa Övningsskola gymnasiumin sekä muiden oppilaitosten opiskelijat. Ristikalla Savilahden yhtenäiskoulun, Variskan ja Yrkesakademin i Österbottenin opiskelijat, jotka eivät ole äänestäneet omassa oppilaitoksessaan. Lisäksi Kultsalla ja Ristikassa voivat äänestää kaikki vaalikelpoiset nuoret, jotka eivät ole kirjoilla missään oppilaitoksessa. Henkkarit mukaan!🙌🏻 Kom ihåg att rösta i ungdomsfullmäktiges val! Rösträtt har alla unga i åldern 13-20 som bor i Vasa. När röstningen är avslutad vid skolorna är det på onsdag 2.11.2022 kl. 16.00-20.00 möjligt att rösta vid undomsgårdarna Kultsa (Rådhusgatan 30) och Ristikka (Gnagaregatan2).Vid Kultsa kan följande skolors studerande rösta: Borgaregatans skola, Merenkurkun koulu, Onkilahden yhtenäiskoulu, Vaasan lyseon lukio, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola 7-9, Vasa övningsskolas gymnasium samt studerande från andra läroanstalter. Vid Ristikka kan studerande från Savilahden yhtenäiskoulu, Variska och Yrkesakademin Österbotten rösta som inte röstat vid sin egen läroanstalt. Vid Kultsa och Ristikka kan även de unga med rösträtt rösta som inte är inskrivna studerande vid en läroanstalt. Ta med identitetsbevis!👏🏼
01.11.2022 - 11:42

nuva.vaasa