Förbigå menyn

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasa stads ungdomsfullmäktige är ett lagstadgat sakkunnig- och påverkansorgan i ärenden som gäller unga. Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och talrätt vid sex av stadens nämnder.

Mötesprotokoll finns framlagda under tjänstetid, två veckor efter mötet på Kultsa, våning 2 Rådhusgatan 30 och på den här sidan.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 1. Göra ungas röster hörda
 2. Ta ståndpunkt till aktuella frågor
 3. Ta initiativ och ta ställningstaganden

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2019 - 31.12.2020

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ordförande: Kirill Helsing
I viceordförande: Ellen Bos (påverkningsarbete)
II viceordförande: Inkeri Pöllänen (verksamhet)
III viceordförande: Alina Östergård (kommunikation)

Generalsekreterare: Laura Nieminen
Ekonomisekreterare: Nuutti Uggelberg
Kommunikationssekreterare : Tara Korkiakoski

Ordinarie ledamöter

Ellen Bos
Lauri Niemistö
Alina Östergård
Madelene Teca
Tara Korkiakoski
Jesse Kurunsaari
Aatu Puisto
Minttu Ranta
Ellen Norrback
Frej Forsén
Kirill Helsing
Inkeri Pöllänen
Hampus Enlund
Laura Nieminen
Isac Sjövall
Mimi Rautakorpi
Asa Duveskog
Joel Pöyhönen
Oskari Laaksonen
Nuutti Uggelberg
Ella Filppula
Leo Laine

Ersättare

Jeremie Kashamura (1)
Ahmed Al-Jaberi (2)
Dani Mokabber (3)
Ida Utriainen (4)
Henna Nyrhinen (5)
Jerin Waller (6)
Roope Laitala (7)
Esron Rwamucyo (8)
Petteri Lylander (9)
Lassi Jokinen (10)

Föredragarna: ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdomsärenden och ungdomssekreterare
Stadsstyrelsens representat: Aino Akinyemi

 

Mötesdagar 2019

 • 24.1., 20.2., 14.3., 11.4., 16.5., 22.8., 19.9., 10.10.
 • 14.11.
 • 12.12.

Sammanträden hålls i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning.

Vasa ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Första ungdomsfullmäktige som tillkom genom val började sin verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande verksamhetsperioden är 1.1.2019-31.12.2020. Nästa ungdomsfullmäktigeval arrangeras hösten 2020.

 • Val ordnas i alla större Vasaskolor med årskurserna 7-9 och på andra stadiet.
 • Kandidaterna kan också kandidera och man kan rösta via ungdomsgården Kultsa.
 • Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 • Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet
 • Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt