Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa ungdomsfullmäktige

Vasaunga! Vad vill du förändra i din egen hemstad? Behöver cykelvägar förbättras? Fungerar lokaltrafiken? Har man tillräckligt med hobbymöjligheter i Vasa? Ungdomsfullmäktige fungerar som ungas röst och för idéer/önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Dessutom har ungdomsfullmäktige sin årliga budget som bekostar meningsfull verksamhet för unga och delar ut verksamhetsunderstöd till ungdomsgrupper.

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. En ny ungdomsfullmäktige väljs hösten 2020. Ungdomsfullmäktiges ledamot har yttrande- och närvarorätt i sex av stadens nämnder.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 1. Göra ungas röster hörda
 2. Ta ståndpunkt till aktuella frågor
 3. Ta initiativ och ta ställningstaganden

 

Ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år. Första ungdomsfullmäktige som tillkom genom val började sin verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande verksamhetsperioden är 1.1.2019 – 31.12.2020.

 • Val ordnas i alla större Vasaskolor med årskurserna 7-9 och på andra stadiet.
 • Kandidaterna kan också kandidera och man kan rösta via ungdomsgården Kultsa.
 • Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 • Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet
 • Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2019 - 31.12.2020

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ordförande: Kirill Helsing (045 159 1905, helsing.kirill@gmail.com)
I viceordförande: Ellen Bos (påverkningsarbete)
II viceordförande: Inkeri Pöllänen (verksamhet)
III viceordförande: Alina Östergård (kommunikation)

Generalsekreterare: Laura Nieminen
Ekonomisekreterare: Nuutti Uggelberg
Kommunikationssekreterare : Tara Korkiakoski

Ordinarie ledamöter

Ellen Bos
Lauri Niemistö
Alina Östergård
Madelene Teca
Tara Korkiakoski
Jesse Kurunsaari
Aatu Puisto
Minttu Ranta
Ellen Norrback
Frej Forsén
Kirill Helsing
Inkeri Pöllänen
Hampus Enlund
Laura Nieminen
Isac Sjövall
Mimi Rautakorpi
Asa Duveskog
Joel Pöyhönen
Oskari Laaksonen
Nuutti Uggelberg
Ella Filppula
Leo Laine

Ersättare

Jeremie Kashamura (1)
Ahmed Al-Jaberi (2)
Dani Mokabber (3)
Ida Utriainen (4)
Henna Nyrhinen (5)
Jerin Waller (6)
Roope Laitala (7)
Esron Rwamucyo (8)
Petteri Lylander (9)
Lassi Jokinen (10)

Föredragarna: ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdomsärenden och ungdomssekreterare
Stadsstyrelsens representat: Harri Moisio

 

Mötesdagar 2020

 • januari 16.1.
  februari 20.2.
  mars 19.3.
  april 16.4.
  maj 14.5.
 • augusti 20.8.
  september 17.9.
  oktober 22.10.
  november 19.11.
  december 17.12.

Sammanträden hålls i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt