Förbigå menyn

Vasa ungdomsfullmäktige

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år.

Vasa ungdomsfullmäktiges verksamhetstid

Ungdomsfullmäktiges styrelse:

Ordförande: Kirill Helsing
I viceordförande: Ellen Bos motsvarande vice ordförande
II viceordförande: Inkeri Pöllänen verksamhet
III viceordförande: Alina Östergård kommunikation

Generalsekreterare: Laura Nieminen
Ekonomisekreterare: Nuutti Uggelberg
Kommunikationssekreterare : Tara Korkiakoski

Mötesdagar 2019

 • 24.1., 20.2., 14.3., 11.4., 16.5.,
 • 22.8.
 • 19.9.
 • 17.10.
 • 14.11.
 • 12.12.

Sammanträden hålls

i regel torsdagar från kl. 17.30  i fullmäktigesalen vid Styrelsegården Rådhusgatan 33 A 1. våning

Mötesprotokoll finns framlagda

under tjänstetid, två veckor efter mötet på Kultsa, våning 2 Rådhusgatan 30 och på Vasa stads internet

Läs mera om ungdomsfullmäktige

Det första ungdomsfullmäktige som valts genom val inlett verksamheten 1.1.2017.
Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och talrätt vid stadens nänmdsmöte.
Vasa stads ungdomsfullmäktige är ett lagstadgat sakkunnig- och påverkansorgan i ärenden som gäller unga.
Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år.

Ungdomsfullmäktiges sammansättning

 1. Verksamhetsperioden för alla representanter i ungdomsfullmäktige är två (2) kalenderår.
 2. Val ordnas i alla Vasaskolor med årskurserna 7-9.
 3. Kandidaterna kan också kandidera via ungdomsgården Kultsa.
 4. Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 5. Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet och lika många personliga ersättare.
 6. Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 1. göra ungas röster hörda,
 2. ta ståndpunkt till aktuella frågor och
 3. ta initiativ och ta ställningstaganden.
 4. Val till ungdomsfullmäktige hålls vartannat år.

Läs mera om ungdomsfullmäktige

Det första ungdomsfullmäktige som valts genom val inlett verksamheten 1.1.2017.
Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och talrätt vid stadens nänmdsmöte.
Vasa stads ungdomsfullmäktige är ett lagstadgat sakkunnig- och påverkansorgan i ärenden som gäller unga.
Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år.

Ungdomsfullmäktiges sammansättning

 1. Verksamhetsperioden för alla representanter i ungdomsfullmäktige är två (2) kalenderår.
 2. Val ordnas i alla Vasaskolor med årskurserna 7-9.
 3. Kandidaterna kan också kandidera via ungdomsgården Kultsa.
 4. Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
 5. Medlemmarna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet och lika många personliga ersättare.
 6. Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter

 1. göra ungas röster hörda,
 2. ta ståndpunkt till aktuella frågor och
 3. ta initiativ och ta ställningstaganden.
 4. Val till ungdomsfullmäktige hålls vartannat år.

Vasa ungdomsfullmäktiges ledamöter 1.1.2019 - 31.12.2020

Ordinarie ledamöter

Prince Kafarhire
Ellen Bos
Lauri Niemistö
Alina Östergård
Madelene Teca
Tara Korkiakoski
Jesse Kurunsaari
Aatu Puisto
Minttu Ranta
Ellen Norrback
Frej Forsén
Kirill Helsing
Inkeri Pöllänen
Hampus Enlund
Laura Nieminen
Isac Sjövall
Mimi Rautakorpi
Asa Duveskog
Joel Pöyhönen
Oskari Laaksonen
Nuutti Uggelberg
Ella Filppula

10 ersättare

Leo Laine
Jeremie Kashamura
Ahmed Al-Jaberi
Dani Mokabber
Ida Utriainen
Henna Nyrhinen
Jerin Waller
Roope Laitala
Esron Rwamucyo
Petteri Lylander

 

Föredragarna: Ordförande, viceordförande, ungdomsservicens koordinator för ungdom och ungdomssekreterare
Stadsstyrelsens representat: Aino Akinyemi
Protokollförare: koordinator för ungdom Anne-Mari Ikola

Vasa ungdomsfullmäktiges val

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en mandattid på två år.
Det första ungdomsfullmäktige som valts genom val inlett verksamheten 1.1.2017.
Verksamhetsperioden för alla representanter i ungdomsfullmäktige är två (2) kalenderår.
Kandidaterna kan också kandidera via ungdomsgården Kultsa.
Till ungdomsfullmäktige väljs 22 egentliga medlemmar och 10 ersättare.
Valbara och röstberättigade är alla i Vasa bosatta 13 – 20 -åriga ungdomar.
Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä