Förbigå menyn
Österbottens museum

Artikelkategorier: Nyheter

Det regionala ansvarsmuseet deltar i Adoptera ett monument-verksamheten i Österbotten

Publicerad: 21.2.2024

Vasa stads museer deltar som regionalt ansvarsmuseum i Österbotten i Adoptera ett monument-verksamheten i Kristinestad. Byggnadsforskare vägleder vid reparationerna och utarbetandet av en skötselplan för den adopterade byggnaden.

Genom att adoptera ett monument kan föreningar och andra sammanslutningar överta skötseln av ett historiskt eller landskapsmässigt värdefullt minnesmärke, fornminnesområde eller byggnad. Det första monumentet som kan adopteras i Österbotten är Kappmåttet, en liten röd stuga intill Kvarnberget i Kristinestad. Kristinasällskapet adopterar byggnaden av staden Kristinestad från och med 15.2.2024.

Vasa stads museer deltar i verksamheten i rollen som regionalt ansvarsmuseum vars uppgift det bland annat är att ta hand om verksamhet som rör kulturmiljön och det arkitektoniska arvet i landskapet Österbotten.  Museets byggnadsforskare vägleder Kristinasällskapet vid reparationerna och utarbetandet av en skötselplan, medan adoptionsverksamheten styrs av Kristinestads stadsmuseum Carlsro.

Renoveringen av byggnaden kräver en hel del bakgrundsarbete

För objekten i Adoptera ett monument upprättas alltid en skötselplan i vilken de viktigaste målen och principerna anges. Syftet med adoptionen är att bevara objektet och dess omgivning för kommande generationer.

– Kappmåttets byggstomme och huvudkonstruktioner är i relativt gott skick men byggnaden är nog i behov av underhåll. Fönstret är i dåligt skick och eldstaden har söndrats, så Kristinasällskapet kommer nog att ha en del arbete med objektet. Kappmåttet är ändå ett bra exempel på att det inte alltid krävs så stora åtgärder för att underhålla en byggnad, konstaterar byggnadsforskare Outi Orhanen.

Det finns inga exakta uppgifter om Kappmåttets historia eftersom byggnaden aldrig har haft någon egen fastighetsnummer eller adress.  Kappmåttet finns för första gången med på stadens kartor år 1825. Ursprungligen har Kappmåttet använts som bostad för en mindre bemedlad familj, troligen en mjölnare. På 1950-talet fanns där en skomakarverkstad. På 1960-talet har Kappmåttet använts som samlingsplats för scouter.

– En viktig del av byggnadens skötselplan är att utreda dess historia, tillägger Orhanen.

Adoptera ett monument-verksamheten började i Birkalands landskapsmuseum år 2009 och har utökats till Mellersta Finland, Satakunta, Helsingfors, Vanda och Södra Karelen.  Verksamheten utförs under ledning av ett lokalt eller regionalt museum. Adoptionen av Kappmåttet initierades av Kristinestads stadsmuseum Carlsro.