Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Det vinnande förslaget för EUROPAN 17-arkitekturtävlingens objekt i Vasa har avgjorts – i det vinnande förslaget förenas naturvärden med stadslikhet

Publicerad: 5.12.2023

Det vinnande förslaget för Vasas objekt i tävlingen Europan 17, som riktar sig till unga yrkesmänniskor inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering, har avgjorts. Det vinnande förslaget för Vasas tävlingsobjekt på Vasklot udde blev ett förslag som gjorts av spanska arkitekter. Förslaget lyckades förena naturvärden, en urban livsstil och gemenskap. De prisbelönta arbetena kommer att vara framlagda i Vasa huvudbibliotek 8.12.2023–5.1.2024.

Från Finland var två havsnära objekt med i tävlingen: fem öar i Helsingfors östra skärgård och Vasklot som ligger nära Vasa centrum.

Vasas tävlingsområde på Vasklot udde utgörs av tomten till ett rivet hotell och ett lägerområde tillsammans med områden på norra delen av udden. Ungefär en tredjedel av Vasklot utgörs för närvarande av industri- och hamnområde, en tredjedel av bostads- och hotellområde och en tredjedel av närrekreationsområde.

Med tävlingen ville man få fram lösningar som stöder en hållbar livsstil och har mångsidiga boendeformer. Lösningarna ska beakta naturens mångfald och havsnära landskap på udden.

Resursklokhet har överlag beaktats bra i förslagen, men förslagens klimatneutralitetsmål förverkligades sämre. Trafiklösningarna hade presenterats på ett skickligt sätt i många förslag, men till exempel stora parkeringsområden i betong skulle öka byggandets koldioxidavtryck, konstateras det i juryns bedömningsprotokoll.

Genom tävlingen söktes starka idéer för det nya bostadsområdet

Juryn valde spanska padd studios förslag (me)tsä till vinnare. Förslaget är gjort av arkitekterna Justo Diaz och Guillermo Pozo. (me)tsä erbjöd en lyckad lösning för stadsliknande boende som tar områdets särdrag och naturen i beaktande.

Förslaget Paapuuri kom på andra plats i tävlingen och förslaget gjordes av arkitekterna Sampo Ojala och arkitektstuderandena Sara Lähdesmäki och Milja Leinonen. Paapuuri ansågs komplettera det vinnande förslaget, och juryn lyfte som förslagets förtjänster särskilt fram gemenskap samt en naturlig sammanfogning av havsstranden och skogsområdet.

– Genom tävlingen sökte vi alternativa och starka idéer för att förverkliga boende på Vasklot, så att planerna också lätt skulle kunna förädlas till en genomförbar planlösning. Målet är att få fram några olika detaljplaneutkast om vilka intressenterna hörs och av vilka en lösning som går vidare till förslagsskedet väljs, säger planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Av de 55 förslag som lämnats in om Finlands två objekt kom 25 från internationella arbetsgrupper.

Med Europan 17-tävlingens tema – Living Cities – söktes i synnerhet lösningar som stöder förnyande av den byggda miljön och underhåll  på ett hållbart sätt.

De prisbelönta arbetena kommer att vara framlagda i Vasa huvudbibliotek 8.12.2023–5.1.2024.

Europan är en internationell arkitekturtävling som ordnas vartannat år för planerare under 40 år. Europan 17 ordnades samtidigt i tolv länder i Europa och antalet objekt var totalt 51.