Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

För Södra stadsfjärdsstråket ansöks statsunderstöd

Publicerad: 26.11.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 23.11.2020 bl.a. Södra stadsfjärdens friluftsled.

Stadsfjärdsstråket är en cirka 30 km lång friluftsled som har planerats kring Södra stadsfjärden. Friluftsleden kring Södra stadsfjärden har angivits i den gällande landskapsplanen och i Vasas och Korsholms generalplaner. Södra stadsfjärden är en särskilt bra miljö för observation av landhöjningen, vilket gör friluftsleden kring den unik.

I statens fjärde tilläggsbudget för år 2020 anslogs ett omfattande stödpaket till kommunerna för att mildra effekterna av coronakrisen och för att stöda ekonomisk tillväxt i kommunerna. Som en del av den har cirka 10 miljoner euro öronmärkts till kommunerna, som med stöd av statsunderstödslagen beviljas för renovering, utveckling och förbättring av servicen i närliggande rekreationsområden och grönområden. Ansökningstiden för understöden är 21.9–30.11.

Stadsstyrelsen beslöt att Vasa ansöker om statligt utvecklingsanslag för genomförande av Södra stadsfjärdsstråket 50 %, dvs. 223 575 euro, projektets kostnadskalkyl är totalt 447 150 euro. Ansökan riktas till den första delen som sträcker sig från Fiskstranden till Risö. Den planerade rutten är ca tio kilometer lång och den är planerad så att man kan vandra, cykla och eventuellt skida på den. Projektet består av byggande av nya rekreationsrutter eller rekreationsrutter som ska förbättras och byggande eller utveckling av platser där man kan pausa och ta i land vid rutten.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.