Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ett barn rymde från daghemmet, kunde snabbt hittas hemma på den egna gården

Publicerad: 19.12.2023

Ett barn under skolåldern rymde från Malmögårdens daghems gård igår måndag 18.12. Barnet påträffades snabbt och utan skador på det närliggande hemmets gård.

Under utevistelsen på morgonen 18.12 kunde ett barn rymma från Malmögårdens daghems gård.

Hela daghemmets gård är ingärdad. Porten var stängd, men barnen kan själv öppna den, om regeln på utsidan av porten inte är stängd.

Händelsen upptäcktes, när en vän till barnet som rymt berättade för en vuxen att barnet hade gått hem.

En representant för personalen for genast efter barnet och fick tag på det på gården till familjens hem som finns nära daghemmet. Barnet hann ensamt korsa Träskgatan. Barnets familj fick genast information om händelsen.

– Situationen gick snabbt och varade i sin helhet ca 5 minuter. Agerandet i situationen var enligt anvisningarna, och det fanns inget behov av att kontakta polisen, berättar Malmögördens daghemsföreståndare Eeva Kuusisto.

Under utevistelsen på morgonen fanns ett tillräckligt antal anställda på gården med barnen, dvs. fyra anställda. Barnen har alltid vid utevistelse på sig reflexväst.

Händelsen gås igenom enligt säkerhets- och krisplanen

Inom Vasa stads småbarnspedagogik används en säkerhets- och krisplan, enligt vilken man handlade i situationen.

– Vi beklagar det skedda, det här borde inte hända, men till alla lycka kunde situationen redas ut med blotta förskräckelsen. Händelsen gås ännu igenom med alla vuxna och barn som är knutna till händelsen och eftervården i anslutning till försvinnandet sköts, berättar tf direktören för småbarnspedagogik Maria Karvonen.