Förbigå menyn
För Onkilahden yhtenäiskoulu har en lokalbehovsutredning gjorts på grund av det dåliga skicket på V-fastigheten på adressen Berggatan 11.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

För Onkilahden yhtenäiskoulu planeras en nybyggnad

Publicerad: 23.2.2024

För Onkilahden yhtenäiskoulu i Vöråstan planeras en nybyggnad. Den ska ersätta V-fastighetens byggnader, som finns på adressen Berggatan 11 och är i dåligt skick. Nybyggnaden ska enligt planerna stå klar år 2028.

För Onkilahden yhtenäiskoulu har en lokalbehovsutredning gjorts på grund av det dåliga skicket på V-fastigheten på adressen Berggatan 11. V-fastighetens byggnader har blivit klara åren 1962–1965.

I utredningen var alternativen en grundlig renovering av V-fastigheten eller en nybyggnad. Det bästa alternativet visade sig vara att uppföra en nybyggnad på tomterna mellan den nuvarande V-fastigheten (Berggatan 11) och O-fastigheten (Skeppsgatan 16).

Den nuvarande V-fastigheten kan användas tills nybyggnaden tas i bruk. Den gamla V-fastighetens byggnader rivs sedan nybyggnaden har blivit klar.

Alternativet med en grundlig renovering avstod man ifrån på grund av det omfattande renoveringsbehovet på V-fastigheten. Priset på en grundlig renovering skulle ha varit på nästan samma nivå som priset på en nybyggnad. Dessutom skulle man genom en renovering inte ha kunnat åstadkomma de undervisningslokaler som önskas av skolbyggandet idag. Vidare skulle det behövas tillfälliga lokaler för den tid som renoveringen pågår.

Färdig år 2028

I den nya skolbyggnaden placeras årsklasserna 5–9. I den tidigare skolan för klasserna 1–6, dvs A-fastigheten (Berggatan 5–7) kvarstår klasserna 1–4, och i den blir rum lediga som kan användas av de växande grupperna inom den förberedande undervisningen.

– Nybyggnaden för årsklasserna 5–9 är delvis en enhetsskollösning, där undervisningspersonalens kunnande kan utnyttjas mera mångsidigt och omfattande i de olika årsklasserna. En enhetlig stig för växande och inlärning genomförs flexibelt från klassundervisning i riktning mot ämnesundervisning. Övergången till att studera i klasserna 7–9 innebär inte längre ett lika stort hopp som tidigare, beskriver skoldirektör Kari Nummela.

Kostnadskalkylen för projektet är cirka 19 miljoner euro. Lokalbehovsutredningen har godkänts i nämnden för fostran och undervisning samt i stadsstyrelsen. Byggandet inleds enligt planerna år 2026 och byggnaden ska bli klar under år 2028.

En ny större gymnastiksal

På den tomt där nybyggnaden planläggs finns i detta nu en konstgräsplan, en rink samt två mindre isplaner.

Ändringarna på gården planeras mera exakt i samband med projektplanen, och stadens idrottsservice är med och gör upp projektplanen.

I nybyggnaden planeras en större gymnastiksal än den nuvarande. Den nya gymnastiksalen har storleken 800 m2, medan den nuvarande gymnastiksalen i V-fastigheten har storleken 290 m2.

Enhetskolan Onkilahden yhtenäiskoulu

  • Bildades år 2018, då Onkilahden alakoulu slogs ihop med Vöyrinkaupungin yläkoulu.
  • Skolan har för närvarande 765 elever.
  • Undervisningslokalerna finns på tre olika adresser och i sju byggnader:
    • A-fastigheten (Berggatan 5–7): årsklasserna 1–6
    • O-fastigheten (Skeppsgatan 16, fastigheten delas med Kuula-institutet): årsklasserna 7–9
    • V-fastigheten (Berggatan 11): årsklasserna 7–9
  • Vid Onkilahden yhtenäiskoulu finns utöver allmän undervisning också musikklasser för alla årsklasser, klasser för förberedande undervisning samt Idrottsakademins idrottsklasser för årsklasserna 7–9.