Förbigå menyn

Onkilahden yhtenäiskoulu

I enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu finns klasserna 1–9. Skolan är finskspråkig.

Onkilahden yhtenäiskoulu är en gemenskap som verkar i sju byggnader och där det fostras och inlärs målinriktat i en trygg och sporrande miljö, i samarbete med hemmen och lokala aktörer.

I skolan finns parallellt med den allmänna undervisningen betonad musikundervisning och förberedande undervisning på årskurserna 1–9 samt övergångsklasser för elever med invandrarbakgrund på klasserna 7–9.  Idrottsklasserna (Olympiska kommittén) riktar sig till elever i årskurserna 7–9.

Skolans verksamhet kan också följas på Facebook och Instagram.

Musikklasserna

Idrottsklassen

Sjätteklassare i Vasaregionen kan söka till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Ansökningstiden är årligen i månadsskiftet januari-februari.

Onkilahden yhtenäiskoulu har sedan hösten 2017 varit med i Olympiska kommitténs riksomfattande verksamhet för åk 7–9, där eleverna får färdigheter för att på ett framgångsrikt sätt kombinera studier och idrott.

På sjunde klassen är det sex timmar, på åttonde klassen åtta timmar och på nionde klassen nio timmar gymnastik och idrott i veckan i samband med skoldagen. Även alla elevens tillvalsämnen anknyter till idrott och träning.

För innehållet i träningarna och gymnastiktimmarna i åk 7–9 svarar Onkilahden yhtenäiskoulus gymnastiklärare samt tränarna vid Vasaregionens idrottsakademi.

Läs mera om idrottsverksamheten i åk 7–9 på Finlands Olympiska kommittés webbplats (på finska).

Språkberikad undervisning

I Vasa erbjuds språkberikad undervisning i tre finskspråkiga skolor, vilka omfattar klasserna 1–6: Huutoniemen koulu, Tervajoen koulu och Onkilahden yhtenäiskoulu. Eleverna deltar automatiskt i språkduschar i svenska, vilket gör att man inte behöver söka särskilt till den språkberikade linjen.

Skolans fastigheter

A-fastigheten (årkurserna 1-6), Berggatan 7

A-fastigheten (årkurserna 1-6), Berggatan 7

V-fastigheten (årskurserna 7-10), Berggatan 11

V-fastigheten (årskurserna 7-10), Berggatan 11

O-fastigheten (årskurserna 7-10), Skeppsgatan 16

O-fastigheten (årskurserna 7-10), Skeppsgatan 16
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post

  • A-fastigheten, (årkurserna 1-6), Berggatan 7, 65100 Vaasa

    Öppna kartan
  • V-fastigheten, (årskurserna 7-10), Berggatan 11, 65100 Vasa

    Öppna kartan
  • O-fastigheten, (årskurserna 7-10), Skeppsgatan 16, 65100 Vasa

    Öppna kartan