Förbigå menyn

Onkilahden yhtenäiskoulu

Onkilahden yhtenäiskoulu är en finskspråkig skola med undervisning för årskurserna 1-9.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post

  • A-fastigheten, (årkurserna 1-6), Berggatan 7, 65100 Vaasa

    Öppna kartan
  • V-fastigheten, (årskurserna 7-10), Berggatan 11, 65100 Vasa

    Öppna kartan
  • O-fastigheten, (årskurserna 7-10), Skeppsgatan 16, 65100 Vasa

    Öppna kartan