Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Onkilahden yhtenäiskoulu

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Skolsekreterare Anna Hautala (ons, to), 040 183 5125

 • Lärarrum/ A-fastigheten (Berggatan 7) 040 161 7117

 • Pikkukoulus lärarrum 040 182 0510

 • Lärarrum/V-fastigheten (Berggatan 11) 040 182 0996

 • Lärarrum/O-fastigheten (Skeppsgatan 16) 040 182 4992

 • vaktmästare Risto Laine, ke-to 0400 567 988

 • Morgonverksamhet 040 661 4343

 • Eftermiddagsverksamhet (VPS) 044 237 1187

Personalens e-post

 • A-fastigheten, (årkurserna 1-6), Berggatan 7, 65100 Vaasa

  Öppna kartan
 • V-fastigheten, (årskurserna 7-10), Berggatan 11, 65100 Vasa

  Öppna kartan
 • O-fastigheten, (årskurserna 7-10), Skeppsgatan 16, 65100 Vasa

  Öppna kartan