Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

För Smulterö söks en utvecklare – varvshallen för en euro till den som vinner tävlingen

Publicerad: 6.6.2023

Vasa stad letar efter en ny utvecklare till det gamla varvsområdet på Smulterö. Varvshallen på Smulterö säljs för en euro till en aktör som kan presentera ett trovärdigt och genomförbart koncept för att utveckla hallen. För att hitta någon som kan genomföra detta ordnas en öppen tävling, som fortgår till september.

Smulterö är kulturhistoriskt, landskapsmässigt och i fråga om sitt läge ett unikt objekt till och med i hela Finland. Trots sin potential har området stått tomt under de senaste decennierna.

– Som område är Smulterö verkligt fint. Ön är belägen på en central plats, omgiven av havet och den erbjuder möjligheter till verksamhet av flera slag, beskriver tomtchef Christoffer Rönnlund.

I tävlingen letas det efter en visionär för den gamla varvshallen och dess tomt på Smulterö. Varvshallen har en yta på cirka 1100 m² och den planerade storleken på den omgivande tomten är cirka 4500–5000 m². Det slutliga användningsändamålet och tomtstorleken fastställs i detaljplanen på basis av det vinnande förslaget.

I de nuvarande planerna är Smulterös stränder ett offentligt rum som är öppet för alla. I öns norra och östra del har det också planerats boende.

– För Varvshallen hoppas vi på sådan verksamhet som på ett naturligt sätt sitter i miljön och passar i den helhet som bildas på ön. Man kan mycket fritt komma med idéer för området, boende är dock uteslutet. Den kommande verksamheten får inte heller orsaka störningar i miljön, säger Rönnlund.

Intresserade har möjlighet att bekanta sig med byggnaden

Tävlingsförslaget bör innehålla en plan för det kommande användningsändamålet samt för genomförandet av de renoveringsarbeten som det förutsätter.

– Under årens lopp har varvsbyggnaden förfallit, vilket gör att renoveringen av den kräver storskaliga åtgärder. För intresserade utvecklare ordnas naturligtvis en möjlighet att bekanta sig med byggnaden och tomten, berättar Rönnlund.

Utöver en genomförbar idé bör av förslaget framgå bland annat riktgivande ritningar, fasadutkast samt ekonomiska kalkyler. En projektgrupp bestående av sakkunniga bedömer förslagen och beslutar om vinnaren.

– Ifall det hittas en lämplig genomförare, ingår vi med hen ett intentionsavtal, där vi kommer överens mera exakt om villkoren för genomförandet och om de centrala principerna, säger Rönnlund.

Tanken är att tomten överlåts till vinnaren med ett långvarigt arrendeavtal på 40 år. Arrendenivån fastställs enligt tomtens användningsändamål. Senare finns det också en möjlighet att köpa tomten till ett marknadspris som fastställs vid köpetidpunkten. Den utvecklarpart som väljs förbinder sig också att delta i planprocessen i fråga om planarbetet på Varvshallen och dess tomt.

Tävlingsförslagen ska lämnas in senast i mitten av september

Anbudsförfrågan och bilagorna finns på tävlingssidan. Förslagen om hur området kan utvecklas ska lämnas in senast den 15 september 2023 kl. 16.00. Du kan lämna in ditt förslag antingen per epost på adressen registraturen@vasa.fi eller per post på adressen Vasa stad/Registraturen PB 3, 65101 Vasa (besöksadress Vasaesplanaden 10). Skriv som rubrik på eposten eller märk kuvertet med ”Telakkahalli”.

Anbuden kan lämnas på finska, svenska eller engelska.

För intresserade utvecklare ordnas en möjlighet att bekanta sig med byggnaden och området tisdag 20.6 kl. 13.00. Ifall du vill delta i besöket, meddela ditt intresse senast 16.6 per epost på adressen tontit@vaasa.fi.  I meddelandet ska nämnas vilket företag/vilken organisation du representerar. Besöket är endast avsett för potentiella utvecklare, inte för privatpersoner.


För mer information, kontakta:

Tomtchef Christoffer Rönnlund, tfn +358 40 145 5351, christoffer.ronnlund@vaasa.fi