Förbigå menyn
Bild: Christoffer Björklund

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förnyade Terranova öppnas för publiken lördag 10 december

Publicerad: 9.12.2022

Öppen invigning av den förnyade naturvetenskapliga basutställningen firas lördag 10.12.2022 kl. 10–17 i Österbottens museum.

På programmet under invigningsdagen står musik och pop-up -guidningar i utställningens objekt kl. 12–16. Museet och utställningen kan man bekanta sig med gratis kl. 10–17.

Terranovas förnyade naturvetenskapliga basutställning berättar om den unika naturen i vår region, dvs. Kvarkens världsarv, om istiden som påverkat uppkomsten av det samt om människans och den maritima naturens förhållande. Framtiden dryftas framför allt ur klimatförändringens perspektiv.

Ordet ”Terranova” är latin och betyder nytt land, som det i Kvarken uppkommer nio millimeter av årligen som en följd av landhöjningen. Med den här farten får vi landförbindelse med Sverige om cirka 2000 år. Utställningen baserar sig på Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar, vilkas äldsta delar härstammar från 1860-talet.

Utställningens arkitektur och visuella planering har gjorts av Taina Väisänen från Suunnittelutoimisto Takt. För innehållet har Tuomas Jokela, amanuens för de naturvetenskapliga samlingarna, svarat. Målningarna och flera modeller har gjorts av Jenni Ojalainen. Museimästare Olli Kohtamäki har svarat för tekniken och genomförandet av konstruktionerna. I byggandet har också Juha Havusela och Marcus Lerviks varit med, av dem kan man på utställningen också se ett videoverk som visar året i Kvarken.

Levandegjord natur och istidssimulator

I dioramorna, som skildrar Österbottens förgångna och nuvarande natur, upplever du smältande inlandsis, får kika in i östersjövikarens bo och bekanta dig med fåglarnas höstflyttning, insekternas mångfald och livet på en strandäng. Sälbåten och havsörnens bo, som är bekanta från tidigare, finns också med på utställningen. Mitt i dioraman som berättar om hatade djur kan du fundera på din relation till djur, omgiven av bland annat vargar, skarvar, sälar och vitkindade gäss.

I istidssimulatorn kan du själv uppleva hurdana moränåsar en glaciär kan bilda när den smälter. I utställningen erbjuds också en stund då man kan lugna sig och fundera på tidens gång medan man ser på landhöjningen, eftersom rummet har utsikt mot Norra Stadsfjärden.

Terranovas utställning har förnyats under åren 2021–2022 i samband med att museibyggnaden genomgick en grundlig renovering. Golv- och väggytorna samt luftkonditioneringen i Terranovas utställningslokal har förnyats. Samtidigt har tillgängligheten i museibyggnaden från 1930-talet förbättrats.

Utställningen har fått understöd av Hedmans stiftelse och Bröderna Gröndahls Stiftelse.

Terranova är ett populärt besöksmål året runt såväl för barn som för vuxna. Följ vår annonsering på adressen vaasankaupunginmuseot.fi/sv/ och delta i våra evenemang.