Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förortsdagarna vid Korsnäståg 20.4 och Olympiakvarten 21.4 i Vasa

Publicerad: 14.4.2022

Vasa universitets forskningsprojekt Lähiö-Inno anordnar förortsdagar vid Korsnäståget centrum, framför Kultanummi den 20 april kl. 15-18 och vid Olympiakvarterens huvudtorg den 21 april kl. 15-18.

Lähiö-Inno är ett tvåårigt forskningsprojekt, som i samarbete med bostadsområdenas aktörer  studerar förorternas sociala hållbarhet. Social hållbarhet antyder till  invånarnas holistiska välmående. Den möjliggör en bra vardag och ett meningsfullt liv.

Forskningsprojektet har samlat omfattande forskningsdata från invånare och Vasa tjänstemän. Utifrån forskningsmaterialet tas information fram för att motverka segregation och främja utvecklingen av bostadsområdena. Åtta forskare arbetar med projektet.

Vid evenemanget kommer projektforskare att diskutera med invånarna och informera om den pågående förortsundersökningen. Under båda dagarna serveras det kaffe och bulla till de 100 första stadsborna. Projektet Lähiö-Inno är en del av ett nationellt förortsprogram, som förvaltas av miljöministeriet.

För mer information:

Lähiö-Inno-projektledare, universitetslektor i regionalvetenskap Ilkka Luoto, Vasa universitet tel 029 449 8383, ilkka.luoto@uwasa.fi

Bekanta dig med projektets hemsidor: https://sites.uwasa.fi/lahioinno/
Följ projektet på Twitter: https://twitter.com/InnoLahio

Samarbetspartner: Miljöministeriet, Vasa Stad, Stiftelsen Vasa Studiebostäder, Fastighets Ab Pikipruukki, Fastighets Ab Sekahaku