Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Fullmäktige behandlar bildande av Österbottens sysselsättningsområde 23.10

Publicerad: 17.10.2023

Uppdaterad: 19.10.2023

Vasa stadsfullmäktige behandlar vid sitt sammanträde 23.10 avtalet och planen som gäller ansvaret för att ordna sysselsättnings- och näringstjänsterna i Österbotten. Tack vare sin storlek, antal arbetsplatser och servicestruktur har Vasa de bästa förutsättningarna att agera som ansvarskommun inom det nya sysselsättningsområdet. Ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna 1.1.2025.

Vasa stadsstyrelse beslöt 5.6.2023 att Vasa börjar organisera sysselsättningsområdet enligt modellen med ansvarskommuner som den enda kommun som uppfyller kriterierna i Österbotten. I modellen kan arbetskraftstjänsterna utformas till en så kundorienterad helhet som möjligt som dessutom gagnar alla kommuner.

Vasa har närmat sig alla kommuner i Österbotten och önskar att så många kommuner som möjligt ska komma med i sysselsättningsområdet.

– Kommunerna har varit intresserade av att förhandla om ett sysselsättningsområde som omfattar hela Österbotten, men de funderar också på andra alternativ inom sina respektive områden. Även Laihela har meddelat sitt intresse gällande alternativet att förhandla direkt med Vasa, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

För stadsfullmäktige föreslås att det ska vara Vasa som har ansvaret för att organisera sysselsättningsområdet och att det för arbetskraftstjänsterna ska bildas ett gemensamt organ, i enlighet med kommunallagen, där alla kommuner i området är representerade.

– I Österbotten finns det arbetslöshet och sysselsättningskostnader främst i Vasa. Eftersom Vasas andel av kostnaderna är cirka hälften, vill vi i allt större utsträckning vara med och påverka både service- och kostnadsstrukturen, säger Häyry.

Slutgiltiga beslut om områdena fattas av arbets- och näringsministeriet

Kommunerna ska sända in avtalen om samarbete till arbets- och näringsministeriet senast 31.10.2023. Följande kommuner har föreslagit anslutning till Österbottens sysselsättningsområde som organiseras av Vasa: Laihela, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad och Nykarleby. De övriga kommunerna i Jakobstadsregionen funderar ännu på att bilda ett eget område och i södra Österbotten har Kaskö beslutat sig för området för utbildningssamkommunen Vuoksi i Sydösterbotten.

Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökningarna under november 2023. I de områden som uppfyller kriterierna men där det ännu finns oklarheter inom de närliggande områdena bildas sysselsättningsområdet genom statsrådets beslut – detta gäller även Österbotten. Därmed kan fastställandet av sysselsättningsområdet dra ut på tiden och ske först mot slutet av februari 2024.

Förberedelserna inför Österbottens sysselsättningsområde inleds med de kommuner som under oktober meddelar sin vilja att ansluta sig till det sysselsättningsområde som Vasa organiserar i överensstämmelse med det avtal och den organiseringsplan som fastställs av fullmäktige.

– Vi är beredda att också förhandla med andra kommuner som är villiga att gå med i Österbottens sysselsättningsområde som Vasa organiserar, säger Häyry.

Stadsfullmäktiges föredragningslista kan läsas här.