Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Gamla busstationsområdet blir avgiftsbelagt parkeringsområde

Publicerad: 7.11.2023

Uppdaterad: 22.11.2023

Det gamla busstationsområdet kommer att tömmas på bilar och området snyggas till under november-december. Efter att området har städats upp kommer det att bli ett avgiftsbelagt parkeringsområde.

Tomten vid den gamla busstationen har under de senaste åren bland annat använts som gratis parkering och tillfällig lagring vid byggarbetsplatser. På området har också jordmassor och annat skrot samlats.

Tömningen av området inleddes på norra sidan 13.11 och den öppnas för parkering måndag 27.11. Därefter gör man samma sak på den södra delen av tomten, som kommer att gärdas in och förses med behövliga informationsskyltar och trafikmärken med flyttningsuppmaning.

Det nya parkeringsområdet hör till parkeringszon 3 (0,5 €/h, 3 €/dygn och 40 €/månad). På tomten kommer också att finnas boendeparkering vars pris är 15 €/månad. Parkeringsplatserna för boendeparkering är endast avsedda för invånare i närområdet.  Rätten till parkeringslov kontrolleras i samband med att lovet ansöks om och betalas.

Stadsmiljönämnden har fattat beslut i ärendet på sitt sammanträde i oktober.