Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Gärningar som skapar trygghet – medverka till Metvikens trafikpark

Publicerad: 9.8.2023

Den mycket efterlängtade trafikparken i Metviken invigs hösten 2024. Målet är att göra den till Finlands bästa trafikpark i samarbete med regionens företag och invånare. Företag, föreningar och sammanslutningar kan delta i byggandet av trafikparken genom att bidra med en summa. Beroende på hur stor summan är får man ett eget namngivet hus, en egen namngiven trampbil eller namnet på en platta och på trafikparkens webbsidor.

Trafikparken har byggts flitigt under hela sommaren. Syftet är att det ska bli en park som både barn och vuxna trivs i.

– I trafikparken rör du dig antingen med trampbil eller till fots på en totalt 640 meter lång bana. I parken finns bland annat en rondell, trafikljus- och plankorsningar och till och med en servicestation och ett eget salutorg. Vintertid kommer trafikparken att omformas till en belyst skridskobana, beskriver grönområdeshortonom Leila Roininen.

LokalTapiola stöder med 100 000 euro

LokalTapiola Österbotten är med och stöder byggandet av trafikparken och den pumptrack som ska byggas bredvid den som en del av bolagets mer omfattande arbete med att utveckla trafiksäkerheten i Österbotten. Bolaget utmanar samtidigt regionens övriga företag att komma med och utveckla Metviken.

LokalTapiolas donation på 100 000 € är en betydande del av trafikparksprojektet och den har bland annat gjort det möjligt att få en större offentlig finansiering.

– Metvikens trafikpark med pumptracken är en unik helhet och vi ser en stor potential där som en del av det långsiktiga utvecklandet av trafiksäkerheten i vår region. Förhoppningsvis inspirerar parken till funderingar över på vilket sätt var och en för sin egen del kan främja trafiksäkerheten, konstaterar verkställande direktör Joel Sunabacka vid LokalTapiola Österbotten.

Företagen kan anmäla sitt intresse på en blankett som finns på trafikparkens webbsidor. För insamlingen svarar Vasa stad och medlen öronmärks för byggandet av trafikparken.

För invånarna ordnas senare talkodagar då parken byggs upp.