Förbigå menyn

Medverka till Metvikens trafikpark

Metvikens trafikpark, som önskats av många, öppnas hösten 2024. Målet är att tillsammans med företagen och invånarna i området göra den till den bästa trafikparken i Finland.

I trafikparken kan barnen antingen köra med trampbil eller gå till fots på en totalt 640 meter lång bana. Det kommer att finnas bland annat en rondell, ljusstyrda korsningar och plankorsningar samt en servicestation och ett salutorg i parken. På vintern omformas trafikparken till en belyst skridskobana.

Företag, sammanslutningar och föreningar kan delta i byggandet av trafikparken genom att bidra med en summa. Beroende på hur stor summan är får man ett eget namngivet hus, en egen namngiven trampbil eller namnet på en platta och på trafikparkens webbsidor. Privatpersoner kan tills vidare inte delta i anläggandet av parken med donationer. För invånarna ordnas emellertid talkodagar i takt med att arbetena framskrider.

Se broschyren:

Så här medverkar du till trafikparken

Tillsammans med LokalTapiola Österbotten utmanar vi företagen i området att delta i anläggandet av trafikparken. Läs mer om de olika alternativen och meddela ditt intresse med formuläret nedan.

5000 € (+moms 24 %) – Ett eget hus

Det ska byggas totalt 12 hus i parken. Genom att delta får du din logotyp på ett av dem.

2500 € (+moms 24 %) – En egen namngiven trampbil

Genom att delta får du din logotyp på en av parkens trampbilar.

1000 € (+moms 24 %) – Företagets namn på en platta

Genom att delta får du ditt namn på en platta på trafikparkens huvudbyggnad.

100-900 € (+moms 24 %) – Namn på trafikparkens webbplats

Genom att delta med en valfri summa pengar får du ditt namn på trafikparkens webbplats.

Summan faktureras av företaget. I summorna ingår moms 14 %. Byggnaden, bilen eller skylten är stadens egendom. Synligheten upphör när byggnaden eller bilen i fråga tas ur bruk, verksamhetsmodellen för trafikparken ändras väsentligt eller upphör att gälla.

Kampanjen samordnas av Vasa stad i samarbete med LokalTapiola Österbotten, som är med och stöder anläggandet av både trafikparken och en pumptrackbana, som ska anläggas där bredvid. Stödet är en del av försäkringsbolagets mera omfattande arbete för utveckling av trafiksäkerheten.

Blev du intresserad?

Ange din kontaktinformation så tar vi kontakt med dig. Läs också igenom Vasa stads dataskyddsbeskrivning.

Medverka till Metvikens trafikpark

 

Talkoarbeten

Vi kommer att ordna talkodagar för intresserade privatpersoner. Om talkoarbetena meddelas separat på denna webbplats och per e-post till adresserna på e-postlistan. LähiTapiola sköter om talkoförsäkringarna för evenemangen.

Kom med i talkogrupper

Aktuellt

Kontaktuppgifter till trafikparken

Adress

  • Onkilahti, Vaasa