Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Hej alla ungdomar: nu delas 2 000 euro ut till evenemang och projekt!

Publicerad: 2.4.2024

Ungdomsfullmäktige i Vasa beviljar ungdomar understöd för verksamhet på eget initiativ. Understödet kan ansökas till exempel för ett projekt eller ett evenemang, hobbyverksamhet i mindre grupper eller för delfinansiering av ett större projekt som ordnas av ungdomar. Ansökningstiden går ut 30.4.2024.

Sammanlagt delas 2 000 euro ut. Understöd kan sökas av grupper som består av 13–29-åringar. I grupperna ska det finnas minst två ungdomar. Gruppmedlemmarna ska bo eller studera i Vasa.

Ansök om understöd!

Med stödet kan till exempel en konsert, en tävling eller LAN-träffar ordnas

Genom understöden vill ungdomsfullmäktige aktivera andra ungdomar att genomföra till exempel evenemang som så många ungdomar som möjligt kan delta i.

– Unga har igen en gång ett utmärkt tillfälle att förverkliga sina idéer! Jag rekommenderar varmt att alla intresserade tar chansen och ansöker om finansiering för sitt projekt.  Med hjälp av understödet går det att ordna till exempel en konsert, en idrottstävling eller stora LAN-träffar! Jag hoppas att det genom understöden skapas fina projekt där unga är delaktiga, kommenterar ungdomsfullmäktiges ordförande Aaro Helo.

Understöd ges till projekt som planeras och genomförs av ungdomar

Ett projekt som beviljas understöd ska vara planerat och genomfört av ungdomar och ska avslutningsvis utvärderas på en rapporteringsblankett.

Ungdomsfullmäktige beslutar om mottagarna av understöd och understödsbeloppen på sitt möte 16.5.2024. Den understödda verksamheten ska ordnas mellan juni och december 2024.