Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hotellrenovering medför tillfälliga trafikarrangemang på Hovrättsesplanaden

Publicerad: 16.1.2023

Gatuområdet vid Hovrättsesplanaden 18 inhägnas på grund av att hotellfastigheten byggs om. I området gäller exceptionella trafikarrangemang och förbipasserande ombeds iaktta särskild försiktighet i närheten av byggarbetsplatsen.

Under ombyggnaden förnyas bland annat hotellets parkeringskällare och fasad. De gatuområden som omger fastigheten behövs för materiallagring och lyftkranar. Gatuområden inhägnas på Hovrättsesplanaden samt på Storalånggatan och Handelsresandegränden.

Cykel- och gångtrafiken flyttas i mån av möjlighet över till gatans andra sida både på Hovrättsesplanaden och på Storalånggatan, och passage genom hotellfastigheten förhindras mellan Storalånggatan och Handelsresandegränden. På grund av byggarbetsplatsen finns det också något färre parkeringsplatser.

Arbetena inleds 16.1.2023 och de pågår preliminärt till 31.1.2024.  Vi hoppas att förbipasserande iakttar särskild försiktighet i närheten av byggarbetsplatsområdet.