Förbigå menyn
vasa till världens lyckligaste stad

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hur lyckliga är vi nu? Du som bor i Vasa, svara på 2021 års lyckoenkät!

Publicerad: 1.12.2021

Uppdaterad: 17.12.2021

Enligt FN:s rapport om lycka har Finland återigen blivit världens lyckligaste land och Vasa har ställt upp som mål att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Invånarnas känsla av lycka sammanställs årligen genom en enkät som görs av stadens aktörer tillsammans med psykologie emeritusprofessor Markku Ojanen.

I fjol överraskade de positiva resultaten i enkäten om lycka för Vasas del. Trots den avvikande coronasituationen fick lyckan i Vasa ett så högt värde som 73 på en skala mellan 0 och 100.

Målet med enkäten är att utreda hur lyckliga vasaborna upplever sig vara och hur nöjda invånarna är med stadens tjänster. I fjol svarade allt som allt 478 invånare på enkäten.

På basis av enkäten vidtogs konkreta åtgärder för att öka lyckan

De tjänster som staden producerar spelar en viktig roll när man vill främja invånarnas lycka, eftersom stadens främsta uppgift är just detta ‒ att främja invånarnas lycka. Ett omfattande kulturutbud, motionstjänster, naturstigar och utbildning är konkreta exempel på service, som påverkar invånarnas lycka.

‒ Nu väntar vi igen med intresse på resultaten från årets undersökning, för att vi ska kunna vidta konkreta åtgärder för att öka invånarnas lycka på basis av resultaten från enkäten, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Svara på 2021 års enkät om lycka!

Bland dem som röstat lottar vi ut en hotellnatt (2 pers) i en svit med bastu på hotellet Astor samt 2 biljetter till en föreställning på Vasa stadsteater.

Bakgrund till och fakta om undersökningen:

Undersökningen görs som en förfrågan på nätet och är öppen för alla under tiden 1-31.12.2021 på finska, svenska och engelska. Eftersom undersökningen görs som en enkät på nätet är det inte fråga om ett slumpmässigt urval.

Emeritusprofessor Markku Ojanen som forskar i lycka analyserar enkätsvaren.

Regler för utlottningen