Förbigå menyn

Regler för utlottningen i samband med lycklighetsenkäten

Arrangör

Utlottningen arrangeras av Vasa stad, Kommunikationsservicen, PB 3 (Kyrkoesplanaden 23), 65101 Vasa

Tävlingstid

Tävlingstiden är 9.11–30.11.2022.

Pris

Bland alla som svarat lottar vi ut en hotellövernattning (för två personer) i en svit med egen bastu på Hotel Astor, samt seriebiljett 10 ggr till simhallen. Presentkortet gäller i sex månader. Priset kan inte omvandlas till pengar eller överföras på tredje part. Om vinnaren är under 18 år, bör övernattningen bokas och vinsten användas tillsammans med en myndig person.

Utlottning

Priset lottas ut 9.1.2023 bland alla som inom utsatt tid har lämnat sina kontaktuppgifter via enkäten. Vinnarna meddelas personligen och överlämnandet av priserna överenskoms med vinnarna. Ifall det inte inom två (2) veckor går att få kontakt med vinnaren med de kontaktuppgifter som vinnaren har uppgett, lottas en outlöst vinst ut på nytt.

Användning av kontaktuppgifter

Av dem som deltar i utlottningen begärs kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna kontaktas. Kontaktuppgifterna används inte för några andra ändamål och de förstörs efter att priset har överlåtits.

Arrangörens ansvar

Vasa stad/Kommunikationsservicen begränsar sitt ansvar till det pris som är föremål för utlottningen. Den som tar emot ett pris befriar arrangören från allt ansvar som kan uppstå eller påstås ha uppstått på grund av att deltagaren deltagit i denna utlottning eller löst ut eller använt priset.

Annat

De officiella reglerna berör samtliga deltagare. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och de beslut som arrangören fattar. Om vinnaren av någon orsak inte vill ta emot priset, har arrangören rätt att dra lott om en ny vinnare. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av regler avgörs av den som ordnar utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar om eventuella hinder uppstår. Arrangören ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.