Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Konkurrensutsättningen av vinterunderhållet av huvudcykelvägarna börjar

Publicerad: 3.10.2023

Vinterunderhållet av huvudcykelvägarna i Vasa konkurrensutsätts i oktober-november. Genom konkurrensutsättningen eftersträvar man en stark tillväxt av cykling året runt samt en bättre servicenivå och säkerhet för dem som rör sig till fots och med cykel. Entreprenadavtalet gäller från oktober nästa år till slutet av vinterunderhållsperioden år 2029.

Vinterunderhållsentreprenaden består av cirka 77 kilometer av de viktigaste gång- och cykelvägarna i Vasa. Konkurrensutsättningen sköts av GRK Suomi Oy som är med i Vasa stads cykelallians. Alliansen har som avsikt att i Vasa anlägga ett 50 km långt vägkorridornätverk för gång och cykling samt andra cykelvägar med kringtjänster.

Konkurrensutsättningen börjar tisdag 3.10 och är öppen till 17.11.

Bekanta dig med materialet för konkurrensutsättningen här: https://www.grk.fi/vaasa-talvihoitourakka/ (på finska)

Mer information ger:

Pasi Samppala
GRK Suomi Oy
pasi.samppala@grk.fi