Förbigå menyn
Vägmärke 4

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Körriktningar ur bruk i korsningen mellan Sandögatan och Strandgatan

Publicerad: 19.9.2023

Från och med 19.9.2023 utförs det schaktning i korsningen mellan Sandögatan och Strandgatan. Körriktningar i korsningen måste stängas i takt med att arbetet framskrider. Arbetet hänger ihop med byggandet av cykelbanan på Sandögatan.

I första skedet stängs Strandgatan av för genomfart, likaså Sandögatan mot Skolhusgatan. I takt med att schaktningen framskrider öppnas gatorna för trafik i riktning med Strandgatan. Sandögatan är emellertid fortsatt stängd för genomfart. Fotgängartrafik tillåts alltid åtminstone på ena sidan av vägen.

Det görs eventuellt även sprängningar på platsen mellan kl. 7–18. Detta orsakar buller i närmiljön.

Trafikanterna ombeds fästa särskild uppmärksamhet vid trafikregleringen under byggtiden.

Av bilderna framgår vilka områden som stängs för genomfart.