Förbigå menyn
Liikennekartio

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Korsningen mellan Sandögatan och Bangatan stängs för trafik

Publicerad: 25.9.2023

Genomfartstrafiken mellan Sandögatan och Bangatan stängs för trafik fr.o.m. 26.9 under tiden som byggarbeten pågår. Arbetet hänger ihop med byggandet av cykelbanan på Sandögatan.

Stängningen av korsningen mellan Sandögatan och Bangatan påverkar i synnerhet kollektivtrafiken. Byggarbetet medför ändringar i Liftis linjer 1 och 7. Passagerarna varnas och uppmanas att förbereda sig på förseningar på båda linjerna.

Linje 7 kör en förlängd rutt och på grund av detta är stora förseningar att vänta i tidtabellerna. Förseningarna på linje 7 påverkar även linje 1:s avgångar från Liselund och Västervik.

Ruttändringar under byggarbetet på linje 7:

  • Linje 7 kör via Vöråstan under tiden som Sandögatan är stängd.
  • Rutten som går från Västerängen till centrum: Verkstadsgatan – Vörågatan – Berggatan – Storalånggatan – Bangatan – Handelsesplanaden – Sandögatan
  • Rutten som går från centrum till Västerängen: Rådhusgatan – Sandögatan – Storalånggatan – Berggatan – Vörågatan – Verkstadsgatan

Trafikanterna ombeds fästa särskild uppmärksamhet vid trafikregleringen under byggtiden.