Förbigå menyn
Taiteilija maalaa teosta

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Landskapsmåleriets nutida mästare presenterar sig med museets klassiska samling

Publicerad: 29.9.2020

På utställningen som öppnas i Österbottens museum den 30 september fungerar landskapsmåleriet som en tidsmässig länk mellan det förflutna och nutiden. Konstnär Petri Ala-Maunus nyaste verk bildar en helhet som har fördelats och integrerats i två olika utrymmen med Karl Hedmans klassiska samling.

Konstnär Petri Ala-Maunus (f. 1970) har blivit känd för sina romantiska landskapsmålningar i stort format. På sin första museala privata utställning History and Utopia of Landscape presenterar han sin nyaste produktion och skapar en dialog med Vasas klassiska Karl Hedmans samling. Utställningen  visas i Österbottens museum 30.9.2020-31.1.2021.

Utställningen har fördelats mellan två utrymmen. l det ena kan man betrakta Ala-Maunus stora verk History and Utopia of Landscape (2018-19) tillsammans med i huvudsak utvalda landskapsmålningar ur Hedmans samling. I det andra  smälter Ala-Maunus verk in som en del av den historiska samlingen på Hedmanska våningen i Österbottens museums äldre del.

Verket som utställningen fått sitt namn av, History and Utopia of Landscape, visades för första gången på Finlands största konsttävling Ars Fennica 2019. Verkets storlek (14 meter) erbjuder besökaren en psykofysisk upplevelse när hen kan stiga in i landskapet. Därför finns det i utställningsrummet ett ställe som har märkts ut som en ”selfie spot”, där man kan ta en bild av sig själv som en del av landskapet.

–Målningen är till storleken monumental och innehållsmässigt en syntes, där konstnären förverkligar det idealiska landskapet. Den har sina rötter i den düsseldorfska inriktningen, där landskapsmåleriets tradition förenar flera delar från olika landskap, vilka sammansmälter till en fiktiv helhet, berättar utställningschef Maaria Salo från Vasa stads museer, som också är utställningens kurator.

Dialogen med den konsthistoriska landskapsmålningen har skapats  i huvudsak med hjälp av verken i Hedmans samling. På utställningen visas olika skeden i landskapsmåleriets tillkomst från 1600-talet varifrån man förflyttar sig längs en tidslinje i landskapets dramatiska stormar.

Tidens patina 

Ala-Maunus som är känd för sina solnedgångar och mäktiga och dramatiska landskap målar temat med collageteknik, med olika element som fogas samman. Konstnären som inspirerats av torgkonst, Vakttornet-tidningen, düsseldorfska och Hudson-inriktningarna fogar även ett tidsperspektiv till sina landskap. Det bygger delvis på målningarnas materiella åldrande.

Nutidskonstnärens synvinkel är nästan motsatt jämfört med konservatorernas som försöker avlägsna tidens patina från konstverken. Tidens patina tar sig uttryck i palettens rostbruna eller gulaktiga nyanser. Han låter färgen rinna abstrakt längs ytan för att liksom påminna om det som skedde i måleriets historia med den föreställande aspekten.

Den Österbottenbördige Petri Ala-Maunus är hemma från Kuortane men bor och arbetar i Helsingfors. Konstnären har med sitt säregna sätt att måla sökt okonventionella lösningar för alla allmänt bekanta teman såsom solnedgång. Ala-Maunus är kompromisslös i sin konst, och samtidigt en storfavorit bland publiken. Förutom verket som bär utställningens namn är alla målningar nya och planerade enkom för den här utställningen.

Kringprogram 

I anslutning till utställningen ordnas kringprogram. Lördagen 17.10 deltar Petri Ala-Maunus i Artist Talk kl. 13 på finska. Lördag 28.11 kuratorsrunda under ledning av Maaria Salo kl. 13 på finska och kl. 14 på svenska.

I januari 2021 planeras en sakkunnigföreläsning med FD Anne-Maria Pennonen, amanuens vid Ateneum konstmuseum. Exakt datum meddelas senare.