Förbigå menyn
Vasa företagare och stadens representanter samlades första gången på länge i höstas när pandemiläget lättade för en stund.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Med Kommunbarometern samlas företagarnas synpunkter in – enkäten är öppen till slutet av mars

Publicerad: 1.2.2022

Uppdaterad: 23.2.2022

Kommunbarometern mäter samarbetet mellan företagare och kommuner. Enkäten som ordnas av Företagarna i Finland genomförs vartannat år och detta års enkät är öppen nu. Alla Vasaföretagare får enkäten i sin e-post och svara kan man till och med 31.3 på finska, svenska eller engelska.

Syftet med enkäten, som tidigare gick under namnet den Näringspolitiska mätaren, är att mäta samarbetet mellan kommuner och företagare samt det näringspolitiska läget kommunvis, regionalt och nationellt.

– Med hjälp av barometern kan vi bättre ta oss an de missförhållanden som enligt företagarna kräver förbättring. Men vi får också information om vad som upplevs vara bra, säger verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi från Vasa Företagare.

Företagarna i Finland tillsammans med Kommunförbundet genomför en parallell enkät också för kommunledningen. Genom att jämföra enkäterna kan man se om kommunledningens uppfattning avviker från företagarnas tankar och på vilket sätt.

I Kommunbarometern år 2020 kom Vasa på andra plats i jämförelsen av de stora städerna. Antalet som besvarade enkäten ökade med över 73 procent jämfört med föregående enkät. På enkäten svarade 194 personer. Infrastrukturen, utbildningen och kompetensen samt näringspolitikens ställning i kommunen fick de bästa bedömningarna av företagarna i Kust-Österbottens område, medan igen saker att förbättra hittades i kommunens upphandlingspolitik samt i hur företagscentrerat kommunens beslutsfattande är.

Resultaten ges offentlighet i maj

Samarbetet mellan företagarna i Vasa och staden är intensivt och företagandet beaktas vid utvecklandet av staden. En samarbetsgrupp, som har tillsatts för utvecklingsarbetet, har regelbundna möten där det dryftas med vilka metoder företagens och stadens samarbete kan förbättras.

– En rak och uppriktig diskussion med företagarna, som vi redan haft under flera års tid, är ytterst värdefull för stadens organisation och ger oss möjligheter att konkret förbättra olika frågor tillsammans. Med Kommunbarometern kan vi mäta resultaten av vårt arbete och hitta frågor som ytterligare behöver utvecklas. Därför är det viktigt att så många som möjligt av företagarna i Vasa besvarar enkäten, säger stadens ansvariga för  externa relationer Susanna Slotte-Kock.

Rapporteringen om enkäten kommer att förnyas i år. Vid sidan av den traditionella PowerPoint-rapporteringen kommer också ett dashboard att användas, vilket underlättar jämförelsen mellan kommuner och regioner samt frågor. Resultaten av Kommunbarometern ges offentlighet i samband med ett seminarium för kommunledningen i Vasa 18.5.2022.

Resultaten av enkäten år 2020 hittar du här:
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/kuntabarometri2020_rannikkopohjanmaa_sve_vasa.pdf