Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Metviksparken utvecklas rejält – i år blir det en skejtpark, ett utegym och en paviljong

Publicerad: 30.3.2021

Metvikens omgivning kommer under de närmaste åren att utvecklas på många olika sätt, vilket innebär att även invånarnas önskemål och behov blir bemötta. Förutom skejtparken som blir klar i höst kommer det i år att byggas ett utegym och en ny paviljong i parken. Nästa år byggs en kvalitetskorridor för gång- och cykeltrafiken mellan centrumet och de norra stadsdelarna. Dessutom planeras bland annat en trafikpark för barn.

Projektet En port till framtiden, genom vilket paviljongen förverkligas, är startskottet för att utveckla Metvikens omgivning och det industriområde som frigörs från Wärtsilä. Byggnaden kommer att fungera som en info-, utställnings- och servicebyggnad men även som en föregångare för koldioxidsnålt och miljövänligt byggande.

− Jag är mycket glad över att Metviksparken håller på att utvecklas till ett sällsynt vackert och mångsidigt rekreationsområde även nationellt sett. Området behöver olika slags utomhusfunktioner, men dessutom en bas där det finns toaletter och serviceutrymmen samt utrymmen för kommersiell service. En port till framtiden-projektet är parkens upplevelsemässiga fixpunkt, och sättet på vilket det förverkligas är en intressant process av gemensam inlärning, konstaterar kommunteknikens direktör Jukka Talvi.

Vasa får ett nytt landmärke

En port till framtiden är Vasas nya imponerande landmärke som visar upp många olika slags möjligheter att använda trä samt fungerar som ett försöksfält för träbyggande. Paviljongbyggnaden representerar cirkulär ekonomi, som går ut på att återvinna och återanvända material.

− Vi strävar efter att så effektivt som möjligt utnyttja återvinningsmaterial och sporra även andra att återvinna, konsumera och bygga på ett sätt som hushållar med naturresurserna, säger projektchef Tomi Paalosmaa.

Träbyggandet och nyttoanvändningen av trä främjas genom ett experimentell hybridbyggande i samarbete med lokala läroanstalter, planerare och byggare. Byggnaden är också ett exempel på Living Lab-forskningskonceptet där man kan testa olika material och metoder inom träbyggande.

− Genomförandet är mycket kostnadseffektivt i och med att byggnadshelheten till stor del utgörs av begagnade modulkonstruktioner och sjöcontainrar. Det här gör det möjligt att avancera stegvis och att vid behov även utvidga, berättar Paalosmaa.

Målet är att man ska kunna börja bygga paviljongen i början av sommaren. Byggnaden planeras av arkitektbyrån Arkkitehdit Rintamäki Viljanen + J Oy.