Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nätbaserad i nejden – bekanta dig med kursutbudet 2022!

Publicerad: 8.8.2022

Bekanta dig med det gemensamma webbkursutbudet som erbjuds av medborgarinstituten från Kristinestad, Närpes, Malax-Korsnäs, Vasa, Korsholm och Vörå.

Kristinestads medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Medborgarinstitutet Alma, Korsholms vuxeninstitut och Vörå medborgarinstitut har planerat en gemensam kursbricka på webbkurser som delges alla invånare i våra kommuner.

Från listan nedan hittar du några kurser, men hela utbudet i instituten finns på institutens respektive hemsida. Anmälan till webbkurserna sker enligt institutens egna anvisningar.

Höstens 2022 kursutbud:

Närpes vuxeninstitut

 • Asahi 25.9–4.12 kl. 18.30–19.15
 • Lär dig sticka en mönstertröja på distans 3.10, 31.10, 14.11, 28.11 kl. 18–20
 • vuxeninstitutet.narpes.fi

Malax-Korsnäs medborgarinstitut

 • Digital bokklubb 22.9–15.12 kl. 18.30–20
 • Saa lapset kuuntelemaan 12.9–24.10, kl. 9.30–11
 • mi.malax.fi

Vasa medborgainstitut Alma

 • Yoga for health and healing 5.9–14.11 kl. 18–19.15
 • English Conversation B 6.9–6.12 kl. 18.30–20
 • Medborgarinstitutet Alma

Korsholms vuxeninstitut

Kristinestads medborgarinstitut

Vörå medborgarinstitut

 • A journey to Japanese language and culture 12.9–28.11 kl. 17.30–19
 • Styrkeskolan, grundkurs 3.10–18.11 kl. 10–11
 • vora.fi/mi