Förbigå menyn
En skylt, som berättar om ängarnas betydelse för miljön. I bakrunden finns det gräs, hö, trä och byggvägg.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Naturens mångfald stöds genom att låta ängarna växa

Publicerad: 4.7.2023

Cirka tio gräsbevuxna områden har lämnats för att få fortsätta växa och utvecklas till miljövänliga ängar. Ängarna har märkts ut med skyltar.

I stället för intensiv gräsklippning får nu områden runt om i staden växa och utvecklas till ängar. De klipps inte lika ofta för att området ska utarmas och få en livsviktig ängsväxtlighet för många växt- och insektsarter.

För att ängarna ska utvecklas och jorden utarmas är slåtter vid rätt tidpunkt viktig en till två gånger per sommar, samt att ta bort det växtavfall som bildas.

Ängarna har många viktiga uppgifter

Genom att utveckla ängar eftersträvas trevnad och mångfald i miljön. På områdena får ängsblommor och gräs växa till nytta för bland annat pollinerare. Ängarna erbjuder också föda och skydd åt fåglarna samt andra små däggdjur.

– Till ängarnas viktiga uppgifter hör även att informera, guida och sporra invånarna till att lämna små ängsplättar på sina gårdar om det bara är möjligt. Alla ängar måste inte vara särskilt stora för att de ska vara till nytta för närmiljön, berättar grönområdeshortonom Leila Roininen.

Ängsområdena anges med skyltar, vars uppgift är att informera om ängarnas betydelse för miljön och arterna. Skyltar sätts upp bland annat i Metviksparken, Vasklot, Dragnäsbäck, och på Fiskstranden samt Lyckans äng.

– Invid Rågmossvägen i Gerby har man med hjälp av projekten i Kommun-Helmi skapat en riktigt fin äng som man kan åka och beundra, tipsar Roininen.

I fortsättningen kan ängarna komma att bli fler beroende på användningserfarenheterna.