Förbigå menyn
Det nya daghemmet i Orrnäs finns i korsningen av Svangatan och Orrnäsgatan. Bostadsområdets fågeltema syns i fasadbeklädnaden.

Artikelkategorier: Nyheter

Orrnäs nya daghem är hjärtat i området

Publicerad: 19.3.2024

Ett nytt daghem med åtta barngrupper har blivit klart i Orrnäs. Både barnen och personalen gläder sig över de nya, fräscha lokalerna som man fick flytta in i på måndag 4.3.2024.

Det finskspråkiga daghemmet har plats för 150 barn. De äldre barnens grupper finns på tvåvåningshusets övre våning och de yngre barnens grupper på nedre våningen.

– Varje grupp har egna utrymmen och en egen ingång. Alla grupper har en egen tambur, ett smågruppsrum, ett vilorum och en toalett, säger daghemsföreståndare Virpi Lähteenmäki.

Gemensamma lokaler för hela daghemmet är en gymnastiksal, en konstverkstad, ett sinnesrum och en matsal. De yngre barnen äter i sina egna lokaler och de äldre barnen i matsalen.

Enligt Lähteenmäki är framför allt husets akustik mycket lyckad.

– Man har beaktat den såväl i takens och väggarnas akustikskivor som även i möblerna. När dörren till grupprummet är stängd hörs det nästan ingenting till korridoren.

Matsalens ”träd” fungerar som skärmar, ljuddämpare och även som inredningselement.

Grupperna Höyhenkisut och Seeprakissat

Daghemmets barn har fått vara med och påverka bland annat byggnadens konstverk och barngruppernas namn.

– Här finns nu bland annat grupperna Hymysuut, Pehmopullat, Höyhenkisut och Seeprakissat. Gruppernas namn kom till på ramsworkshoppar som hölls för barnen förra våren, säger Lähteenmäki.

Orrnäs fågeltema syns också i daghemmet. I byggnaden finns Ilona Partanens och Milka Tulinens helhet av tre konstverk som består av Konstfågeln och Konstfågelns bo inomhus samt Ramsträdet på daghemmets fasad.

– Barnen har också varit engagerade i att skapa konstverket. Ramsträdet på fasaden ska ännu kompletteras med fönstertejpningar, säger projekteringschef Emilia Sorama från Vasa stads hussektor.

Daghemsprojektet i Orrnäs genomfördes enligt den så kallade procentprincipen, vilket betyder att cirka 1 % av projektkostnaderna reserveras för konst.

Ilona Partanens och Milka Tulinens konstverk Konstfågel är tillverkat av akustikskivor.

Salarna och köket kan hyras för kvällsbruk

Nedre våningens gymnastiksal, matsal och allaktivitetsrum med kök kan även hyras för kvällsbruk. Samtliga tre lokaler kan kombineras med varandra genom att man öppnar skjutdörrarna, då ryms där 120 personer som mest. När det gäller frågor om bokningen av lokalerna kan man kontakta daghemsföreståndaren direkt.

Det nya daghemmets gårdsområden är så gott som klara, det enda som återstår är säkerhetsgranskningarna. Granskningarna förutsätter bar mark, så tills vidare använder barnen den gamla daghemsgården när de vistas ute.

Orrnäs gamla daghem, som byggdes på 1980-talet, har beviljats rivningstillstånd och kommer att rivas i år. Platsen har i stället planerats för stadssmåhus.

Daghemmet har även en egen gymnastiksal. Invånarna kan hyra gymnastiksalen samt matsalen och köket intill på kvällar.