Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Påverka och svara på kundenkäten om kollektivtrafik

Publicerad: 16.12.2022

Vasa stads och Korsholms nya gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde sin verksamhet i somras. Invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken fungerar kartläggs igen genom en årlig invånarenkät. Enkäten öppnas 16.12.2022 och genom att svara på den kan du påverka hur Vasas kollektivtrafik utvecklas.

Med hjälp av kundenkäten kartläggs bland annat hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafikens tidtabeller, renligheten i bussarna, kundservicen och reseplaneraren.

Du kan svara på enkäten på adressen: link.webropolsurveys.com/S/437748BC6BE2C971

eller genom att fylla i enkätblanketten vid något av de följande serviceställena:

  • Liftis biljettbyrå, Köpcentret Rewell, 2 vån. ( i samma lokaler som Visit Vaasa)
  • Medborgarinfon
  • Samserviceenheten i Lillkyro

Enkäten är öppen till 8.1.2023.