Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Planläggningen av Vöråstans verkstadsområde framskrider – utkasten är framlagda i juni

Publicerad: 25.5.2023

Uppdaterad: 31.5.2023

Utkasten till detaljplan för Vöråstans verkstadsområde läggs fram 8–30.6.2023. På området har tre olika alternativ planerats, och de största skillnaderna mellan dem finns i hur det byggs på Metvikens strandområde och hur parkeringen ordnas. Stadsmiljönämnden godkände planutkasten vid sitt sammanträde 24.5.

Verkstadsområdet planeras som en tät och stadsaktig omgivning, som till sin exploateringsgrad motsvarar Vasas kärncentrum. I alla planalternativ får området också höga byggnader.

– I utkastalternativen 1 och 3 eftersträvas en mera stadsaktig strandlinje, där genomförandet förutsätter att vattenområdet fylls igen.  Då kunde flytande konstruktioner, till exempel restauranger, placeras på vattenområdet. De skulle betjäna användningen av parkområdet. I alternativ 2 föreslås mera moderata åtgärder på stranden, säger planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki.

I planutkasten planeras en betydande mängd nybyggande i området, och största delen av dem består av bostadsvåningshus.

– Även om området får mycket byggnadsrätt för boendet, utvecklas det inte endast som ett bostadsområde. Målet är att skapa en mångsidig helhet, där det utöver företags- och start-up -verksamhet också finns möjligheter att utöva hobbyer, kultur och service, säger Vuohijoki.

Utöver de kommande nybyggnaderna finns på området fem skyddade byggnader. Utöver dem föreslås det att Wärtsiläs nyaste fabriksbyggnad, monteringshallen, ska bevaras.

Områdets namn ändras

Planläggningens och Wärtsiläs mål är också att skapa möjligheter för energiklustret i Vasaregionen att utvecklas till exempel genom att göra det möjligt för studerande och företag att mötas och göra saker tillsammans på området.

– Wärtsilä har för sin del verkat aktivt för att det på området ska komma nya arbetsplatser och annan verksamhet som ökar Vasas dragningskraft. Det har redan förts förhandlingar med sådana som är intresserade av området, berättar Vuohijoki.

Wärtsilä marknadsför området med varumärkesnamnet Verkstadi. I planutkastet föreslås Verkstadsstranden som områdets geografiska namn.

Detaljplaneutkastet är framlagt 8–30.6.2023. Materialet om det finns under den tiden på adressen www.vasa.fi/ak1125. Utkastet kan man ta ställning till genom att kontakta planläggningen eller besvara den kartenkät som finns på plansidan. Vidare ordnas ett möte för allmänheten i Dramasalen på huvudbiblioteket i Vasa 6.6.2023. Om detta informeras det senare separat.

Målet är en lagakraftvunnen detaljplan under 2024.