Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Robotgräsklippare används på prov på stadens grönområden

Publicerad: 18.8.2023

På Vasa stads grönområden testas denna sommar tre robotgräsklippare för första gången. Robotgräsklipparna har använts vid Kaserntorget samt i arboretumet, dvs. i Rytilaaksoparken.

På Vasa stads grönområden har du denna sommar kunna se robotgräsklippare.  Robotgräsklipparna har tagits i bruk i början av juli och används ännu i cirka en månad.

– Vi blev föreslagna ett samarbete med Kone Nygård Maskin och tillfrågade om vi vill ta i bruk några robotgräsklippare och testa hur de passar i en stadspark. Vi tyckte det här lät intressant, så vi bestämde oss att testa gräsklipparna. Kone Nygård Maskin samlar samtidigt in information om hur robotgräsklippare fungerar på allmänna områden, t.ex. i en park, så försöket är viktigt för båda, säger distriktsträdgårdsmästare Susanna Helenelund.

Två robotgräsklippare har sedan juli funnits vid Kaserntorget och en i arboretumet, dvs. i Rytilaaksoparken.  I försöket har man använt två olika modeller, av vilka en fungerar med hjälp av GPS och den andra med en gränskabel som håller robotgräsklipparen på sitt område.

– Områdena har varit relativt små, så robotgräsklipparna har i princip inte alls inverkat på arbetsmängden, eftersom staden har många grönområden att klippa. Det har dock varit intressant att följa robotgräsklipparna i arbete och göra jämförelser, eftersom vi kan följa gräsklipparnas arbete digitalt, säger Helenelund.

I år har det på grönområdena även satsats på naturens mångfald och vissa grönområden har även lämnats oklippta. Grönområden har fått växa till ängar bland annat i Metviksparken, Vasklot och Dragnäsbäck.

Robotgräsklipparna har väckt intresse

Försöket har under sommaren förlöpt bra och robotgräsklipparna har väckt intresse även hos invånarna.

– Robotgräsklipparna har fått vara i fred och när vi besöker parkerna har vi fått en del frågor om dem av invånarna. Det är tillåtet att titta på robotgräsklipparna, men inga hinder får sättas ut för dem i parkerna, påminner Helenelund.

I försöket med robotgräsklipparna har små djur som rör sig i naturen beaktats.

– Robotgräsklipparna som används har klarat sig bra i tester på grund av sina egenskaper som gör dem säkra för små djur. Dessutom är robotgräsklipparna i viloläge från skymningen till gryningen, så exempelvis igelkottar får vara i fred när det är mörkt, säger Helenelund.

Om du upptäcker problem i anslutning till robotgräsklipparna eller deras funktion väcker frågor, kontakta grönområdesteamet på puistot@vaasa.fi.