Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Roparnäsvägen och Företagargatan stängs igen under den tid som servicearbeten pågår i plankorsningarna

Publicerad: 18.10.2023

Roparnäsvägen och Företagargatan stängs tillfälligt på grund av servicearbeten som anknyter till plankorsningarna med järnvägen. Arbetena görs på natten för att konsekvenserna för trafiken ska vara så små som möjligt.

Roparnäsvägen stängs på avsnittet mellan Sjukhemsgatan och Krutkällarvägen under tiden 22.10 kl. 21 – 23.10 kl. 7. Medan arbetena pågår styrs fordonstrafiken från Roparnäs till centrum via Sjukhemsgatan och från centrum till Roparnäs och Lillkyro via Krutkällarvägen, Strandlandsvägen och Strömbergsgatan. Gång- och cykeltrafiken styrs via Östra bangatan.

Företagargatan stängs på avsnittet mellan Postgatan och Höstvesvägen under tiden 26.10 kl. 21 – 27.10 kl. 7. Medan arbetena pågår styrs fordonstrafiken via Kråklundsgatan och gång- och cykeltrafiken via Postgatan och Östra Staketgatan.

Vid båda plankorsningarna byts gummiplattorna ut mot nya och kantbalkar monteras.

Konsekvenser också för kollektivtrafiken

Stängningen av Roparnäsvägen påverkar även kollektivtrafiken. Liftis linjer 1 och 4 kör på en undantagsrutt medan arbetena pågår.

Linje 1 

Avgångarna 20.40 och 21.40 från Västervik och avgångarna 20.45, 21.45 och 22.15 från Liselund kör undantagsrutten Strandlandsvägen – Strömbergsgatan – Roparnäsvägen.

Turerna kan vara upp till 10 minuter försenade. Hållplatserna på Krutkällarvägen faller bort under dessa turer.

Linje 4 

Avgången från Gerby 21.05 och avgången från flygplatsen 21.00 körs undantagsrutten Strandlandsvägen – Strömbergsgatan – Melmovägen.

Hållplatserna på Krutkällarvägen, Strömbergs parkväg och Dynamovägen faller bort under dessa turer.