Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Saneringen av Storvikens båthamn blir färdig till midsommaren

Publicerad: 21.6.2022

Renoveringsarbetena i Storvikens båthamn blir färdiga till midsommar då slutgranskningen kan göras efter monteringen av den sista bryggan. Avlägsnandet av bryggorna som var i dåligt skick förbättrar säkerheten i båthamnen och det allmänna intrycket.

Storvikens båthamns allmänna framtoning har förbättrats då de gamla bryggorna har bytts ut mot nya och den grunda hamnbassängen har muddrats så att den blivit djupare. Saneringen som inleddes i fjol är äntligen snart färdig.

– Vår strävan är att slutgranskningen av bryggorna görs under midsommarveckan så att de kan användas på midsommaren, säger Kommunteknikens serviceansvarige Jarmo Latvala.

De nya bryggorna förbättrar den allmänna framtoningen

Vid saneringen av båthamnen byggdes fem nya båtbryggor på samma platser där de gamla revs. I rivningsskedet har man återvunnit allt material som varit i tillräckligt bra skick och försökt använda det på nytt.

Muddringen av båthamnen var efterlängtad, eftersom hamnbassängen tidigare var relativt grund till följd av dess skyddade läge. Totalt har cirka en halvmeter muddrats bort i hamnbassängen, så att normaldjupet är cirka ett par meter. Muddringsmassorna har förts till Solbacken-området invid Alskatvägen.

I samband med saneringen förnyas även belysningen och kameraövervakningen i båthamnen samt övervakningsbåset på området.

Liten fördröjning i saneringen

Saneringen av båthamnen blev försenad med några veckor på grund av förhållandena.

– Havsvattnet var exceptionellt högt flera månader på vintern och bryggleverantören hade därtill brist på vissa material på grund av världsläget, säger Jarmo Latvala.

Båtplatsägarna i Storvikens båthamn har erbjudits en motsvarande plats någon annanstans under saneringen.