Förbigå menyn
Lapsi leikkii päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Småbarnspedagogikens klientavgifter sjunker från och med 1.3

Publicerad: 22.2.2023

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023. Småbarnspedagogikens klientavgifter sänks genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 33 procent. 

I Vasa deltar ungefär 3 000 barn i småbarnspedagogiken. I nuläget har cirka 36 procent av dem avgiftsfri småbarnspedagogik utifrån familjens storlek och vårdnadshavarnas inkomster.

Efter lagändringen, det vill säga från och med 1.3, har cirka 50 procent av barnen avgiftsfri småbarnspedagogik.

Nya avgiftsbeslut postas till familjerna i mars

På grund av lagändringen justerar förvaltningen inom Vasa stads småbarnspedagogik de barnspecifika klientavgifterna för alla familjer och fattar nya avgiftsbeslut. De nya avgiftsbesluten postas till familjerna under mars.

På den här sidan hittar du en räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogik. Obs! Räknaren uppdateras så att den motsvarar den nya lagen först vecka 10!

Ta kontakt

När det gäller småbarnspedagogikens klientavgifter kan du ta kontakt med servicesekreterarna: