Förbigå menyn
Älypuhelin naisen kädessä

Artikelkategorier: Nyheter

Småbarnspedagogikens service finns i fortsättningen på en app

Publicerad: 30.1.2024

Inom Vasa stads småbarnspedagogik pågår en systemreform, vars målsättning är att underlätta klienternas vardag och personalens arbete. I samband med reformen kommer det nuvarande Effica-systemet att uppdateras till Edlevo, som i fortsättningen kommer att omfatta småbarnspedagogikens alla tjänster. Målsättningen är att systemreformen ska vara klar till slutet av år 2025.

För närvarande använder småbarnspedagogiken flera olika system och appar.

Kommunikationen mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna sker via Wilma, och vårdnadshavarna meddelar vårdtiderna i Edlevo-tjänsten.

Personalen använder också Effica-systemet, där man behandlar exempelvis klient- och beslutsinformation, fakturering samt barnens in- och utloggningar och frånvaro.

Alla funktioner med en inloggning

I samband med reformen övergår man till en enda tjänst, nämligen Edlevo. I fortsättningen kommer vårdnadshavarna alltså att använda endast ett system för att kommunicera med daghemmet och meddela barnets vårdtider.

– Många vårdnadshavare har kontaktat oss och framfört en önskan om möjligheten att använda endast ett system. Nu besvarar vi den här responsen. Vårdnadshavarnas användarupplevelse förbättras märkbart när de med en enda inloggning får tillgång till alla funktioner som berör småbarnspedagogiken, förklarar projektchef Sari Ylikantola.

Från brev till elektroniska beslut

I samband med reformen kommer också beslut om plats inom småbarnspedagogiken, klientavgiftsbeslut och inkomstuppgifter att kunna meddelas elektroniskt.

– I nuläget skickas besluten hem som brev. Det här är en stor helhet, som våra klienter har önskat en förändring i, säger Ylikantola.

Det första synliga steget för vårdnadshavarna sker under våren, när de kan välja om de godkänner elektroniska beslut i Edlevo. Om vårdnadshavarna godkänner det här alternativet får de de första elektroniska besluten via Edlevo redan under våren.

Edlevo använder en stark autentisering, vilket innebär att inloggningen sker med suomi.fi-identifiering.

Starkt involverad i projektet är också Tietoevry, som har utvecklat Edlevo.