Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Staden hade 102 pågående projekt år 2020

Publicerad: 11.3.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 8.3.2021 bland annat stadens projekt.

Vasa stad har ett projektportföljsystem i användning. I systemet införs alla projekt som får utomstående finansiering.

År 2020 pågick enligt projektportföljen 102 projekt. En del av projekten pågick hela året eller längre, en del inleddes eller avslutades under året.  Projekten kan vara stadens egna, samarbetsprojekt, partnerskapsprojekt eller finansieringsprojekt.

Projekten fördelade sig år 2020 ämnesvis så att livskraft och kunnande utgjorde 36 procent, hållbar utveckling 27 procent och projekt i anslutning till välfärd 37 procent. År 2020 var stadens projektbudget 11,8 miljoner euro, av vilket 9,48 miljoner euro var extern finansiering. Eftersom många av projekten var samarbets-, partnerskaps- och finansieringsprojekt, var projektbudgeten i sin helhet 54,3 miljoner euro. Stadens egen finansieringsandel i stadens projekt var 3,37 miljoner euro.

Projekten kan studeras på adressen www.vaasa.fi/sv/projekt Stadsstyrelsen antecknade ärendet för kännedom.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.