Du är här

Upplev Vasa

Projekt

Projekt

 

 

 

Arkiv

 

Musikul

En uppföljning på projektet från år 2013, i samarbete med Korsholms vuxeninstitut, och DUV i Vasanejden.

 

ATTAC - Adult Teachers´ Teaching Techniques and Collaboration

Nordplus temanätverk år 2012-14 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och Radviliskis district municipality educational and sport service centre. Målsättningen är att sammanföra folkbildare från de tre organisationerna för att dela erfarenheter omkring vuxenpedagogik, undervisning av personer med speciella behov, integrationsundervisning, seniorundervisning mm. 


 

VAASA - Volunteering Across Active Senior Awareness

Grundtig senior volontär projekt mellan Vasa Arbis och Passagi i Trebisacce i Italien. 5 seniorer från Vasa deltar som volontärer i arkeologiska utgrävning i Italien hösten 2013. Våren 2014 deltar 4 italienska seniorer som volontärere i undervisning vid Vasa Arbis. 

 

Digitala vägen

ESF-finansierat projekt som startat år 2010 med Yrkesakademin i Österbotten som huvudägare. Vasa Arbis m.fl. är samarbetsparter. Ett omfattande och kvalitativt finlandssvenskt digitalt självstudiematerial för studier i svenska utarbetas. Materialet publiceras fritt tillgängligt år 2013. Projektet är en del av UBS projekt AIKIS. Mer information: planeringsansvarig språklärare Marika Boström, e-post: marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

Testmaterial för bedömning av språkkunskapsnivån

ESF-finansierat projekt som startat år 2012 med Yrkesakademin i Österbotten som huvudägare. Vasa Arbis m.fl. är samarbetsparter. Ett finlandssvenskt digitalt självbedömningstest i svenska på nivåerna 3-4 utarbetas. Materialet fungerar som förberedelse för allmän språkexamen. Materialet publiceras fritt tillgängligt år 2013. Mer information: planeringsansvarig språklärare Marika Boström, e-post: marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

Rektorsråd

Vasa Arbis koordinerar ett samarbetspeojekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan instituten i regionen. Medverkande: Vöra Oravais medborgarinstitut, Korshoms vuxeninstitut, Vasa Arbis, Malax Korsnäs Mi, Närpes vuxeninstuitut, Kristinestads Mi. Finansierat av Utbildningsstyrelsen. Projektet pågår 2012-13. 

 

 

 

 

Musikul

Projekt i samarbete med Korsholms vuxeninstitut, och DUV. Ett integrationsprojekt för ”utvecklingsstörda” och ”normalstörda” som tillsammans skapade en musikal utgående från Shakespeares ”En midsommarnattsdröm”.5 föreställningar gavs våren 2013. Konstnärlig ledare, regissör: Carla Fri. Musikansvarig Benny Ojala. Projektkoordinator Leena Havu-Erhie. 

 

Kurskompis

Vasa Arbis och Vaasa-opisto har i samarbete med Röda korset utbildat ”kurskompisar” som kan fungera som stödpersoner för invandrare som önskar gå Arbis och Opistos kurser. Syftet är att underlätta invandrares möjligheter att delta i institutens kurser. Projekt finansierades av UBS. 

 

Me(u)mories

Vasa Arbis deltog i ett Grundtvig-projekt med avsikt att aktivera seniorer och stöda deras dokumentation av minnen. Övriga medverkande länder var Tjeckien, Frankrike, Polen, Litauen, Rumänien, Italien, Grekland och Bulgarien. Projektet pågick 2010-2012. http://meumories.webnode.cz/ 

 

Spec ped stöd

Kvalitetsutvecklingsprojekt med understöd från UBS år 2011-12. I samarbete med specialpedagogiska ämnet vid Åbo Akademi förbättrades studerandes och lärares möjlighet att få specielpedagogisk handledning. Också specialpedagogisk fortbildning arrangerades. 

 

Yoga för utvecklingsstörda

Bildningsformum beviljade understöd till Vasa Arbis, Korsholms vuxeninstitut, Malax-Korsnäs Mi och Vörå-Maxmo och Oravais Mi för yogakurser för utvecklingsstörda år 2010-12.


 

Gymnasiekurser i franska och tyska på nätet

Under 2009-10 utvecklade Vasa Arbis webbmaterial för gymnasiekurserna 7 och 8 i franska och tyska enligt den korta läroplanen. Projektet finansierades av UBS och genomfördes i samarbete med gymnasierna inom Vi 7-samarbetet. Kurserna är producerade på läroplattformen Fronter. 2010. Mer information: språklärare Jennifer Chonghaile-Åbacka, e-post: jennifer.chonghaile-abacka(at)vasa.fi
 

Klasstandem för gymnasiestuderande

Projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen för att utveckla tandemundervisning i klass för gymnasieelever. Medverkande: Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio, Vasa Arbis (koordinator). 2009. Mer information: språklärare Marika Boström, e-post: marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

FribIn Österbotten

UBS-finansierat projekt för att utveckla nytt studiematerial för undervisningen i svenska för invandrare. Samarbete med Evangeliska folkhögskolan, kristliga folkhögskolan i Nykarleby, SÖFF, Kronoby folkhögskola, Närpes Mi och Malax-Korsnäs Mi. Projektet digitaliserar material med finlandssvenskt uttal och kartlägger elektronisk material för undervisning i kultur och samhälle. 2009. Mer information: koordinator och språklärare Marika Boström, e-post marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

Balansakten

Vasa Arbis har aktivt deltagit i Balansakten, FAMI r.f:s projekt för att stöda institutens verksamhet i anknytning till hållbar utveckling. Institutet arrangerar kontinuerligt kurser och föreläsningar som behandlar hållbar utveckling och miljöfrågor. Principerna för hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten. 2009. 

 

Utredning om elektroniskt material för svenskundervisning

Institutet har på uppdrag av UBS utfört en utredning över elektroniskt material i svenska för invandrarundervisning.Rapporten KARTLÄGGNING AV UTBUDET OCH TILLGÄNGLIGHETEN PÅ ELEKTRONISKT MATERIAL I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR VUXNA MED INVANDRARBAKGRUND finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 2008. Mer information: språklärare Marika Boström, e-post marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk - material för undervisning i svenska på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Materialet består av webbresurser, övningar och tips. Samarbetsparter: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, SÖFF (Svenska Österbottens folkakademi) och Kronoby folkhögskola.2008. Mer information: språklärare Marika Boström, e-post marika.bostrom(at)vasa.fi.


 

ELTE-projektet

I samarbete med Estland, Tjeckien, Norge och Grekland genomförde Vasa Arbis ett Grundtvig 2-projekt för att stödja nya idéer i utvecklingen av material och metoder för språkundervisningen. 2007. Mer information: planeringsansvarig språklärare Marika Boström, e-post marika.bostrom(at)vasa.fi.

 

Lyssna på Svenska i Finland

I ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen för att utveckla studiematerial för undervisningen i svenska för invandrare, har Vasa Arbis i samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och Närpes vuxeninstitut/SÖFF spelat in ljudfiler med finlandssvenskt uttal i mp3-format.

Svenska i Finland, nybörjarkurs CD 1, klicka här för att lyssna.

1. Familjen Nylund           ordlista    övn. 1,    övn. 2,    övn. 3
    Familjen Nylund 2       

2. Hur har du det             ordlista    övn. 1,    övn. 2,    övn. 3

3. God morgon                ordlista    övn. 1

4. Ursäkta                        ordlista    övn. 1

5. Vad kostar det             ordlista    övn. 1,   övn. 2,    övn. 3

6. Jag är hungrig             ordlista    övn. 1

7. Grannar                       ordlista    övn. 1,    övn. 2,    övn. 3
    Grannar 2

8. Nya kläder                   ordlista    övn. 1,    övn. 2

9. En vardagskväll           ordlista    övn. 1 

   

Svenska i Finland, nybörjarkurs CD 2, klicka här för att lyssna.

1. Norden                        ordlista    

2. En hälsning från          ordlista    övn. 1,    övn. 2,    övn. 3
    En hälsning från 2

3. Lucia                           ordlista     
    Lucia 2

4. God jul                        ordlista    övn. 1

5. Gott nytt år                 ordlista
    Gott nytt år 2

6. Yrsa mår dåligt           ordlista    övn. 1
    Yrsa mår dåligt 2

7. I biblioteket                 ordlista

8. I möbelaffären            ordlista
    I möbelaffären 2

 

Svenska i Finland, nybörjarkurs CD 3, klicka här för att lyssna.

1. Flaggan i topp            ordlista

2. Svenska i Finland       ordlista    övn. 1
    Svenska i Finland 2

3. Grattis                         ordlista
    Grattis 2

4. Stockholm                   ordlista

5. Oregelbundna verb