Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuori älylaitteella

Artikelkategorier: Nyheter

Staden söker understöd för en ny bokbuss

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 24.8.2020 bland annat anskaffandet av en ny bokbuss.

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ansökan om ett specialunderstöd av engångsnatur för anskaffning av bokbussar. Totalt en miljon euro delas ut. Understödet kan beviljas 125 000 euro per buss så att understöd som mest täcker 50 procent av bussens totala anskaffningspris. Besluten om understödet strävar man efter att fatta i oktober 2020. Anskaffningen ska göras senast i slutet av år 2022.

Rölli börjar vara gammal

Vasas nuvarande bokbuss Rölli har tagits i bruk 2008. Bussen når slutet av sin livscykel inom ca två år och den uppfyller inte längre tillgänglighets- och säkerhetskraven.

Den nya bokbussens pris bedöms vara ca 400 000 euro. Dess drivkraft kommer att vara antingen biogas eller el och den stöder på så sätt målet för ett kolneutralt Vasa. Bussen ska öka jämlikheten och uppfylla tillgänglighetsstandarderna. De nuvarande bokbussmodellerna erbjuder flera alternativ för omändring av bokbussen till ett mobilt allaktivitetsbibliotek.

Stadsstyrelsen beslutade att Vasa söker understödet och tidigarelägger härmed det planerade förnyandet av bokbussen från år 2023 till år 2022. Om understödet eller finansiering inte beviljas för ändamålet, kan tidtabellen för anskaffningen granskas i samband upprättandet av budgeten och ekonomiplanen.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

 

Publicerad: 27.08.2020