Förbigå menyn
Tulpaner

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsfullmäktige beslutade om balansering av ekonomin och sysselsättningsnämnden

Publicerad: 30.4.2024

Vasa stadsfullmäktige beslutade på sitt möte 29.4.2024 om bland annat balansering av ekonomin samt Österbottens sysselsättningsnämnd.

På mötet behandlade stadsfullmäktige stadens balanseringsprogram för ekonomin för åren 2024–2027. Besparingar på sammanlagt 37 miljoner euro från stadens alla sektorer föreslogs fullmäktige (länk till förslagsmeddelandet). Hela den föreslagna listan på besparingar finns bland bilagorna till sammanträdets föredragningslista.

Besparingarna har redan tidigare behandlats i nämnderna i mars-april och i stadsstyrelsen 22 april.

Målet är att hitta besparingsobjekt för cirka 40–50 miljoner euro inom stadens verksamhet för åren 2024–2027. Trycket på sparåtgärder beror i stor utsträckning på de ofördelaktiga ekonomiska effekter som vårdreformen har medfört och gäller således också flera andra kommuner i Finland.

Stadsfullmäktige beslutade att besparingarna i övrigt genomförs enligt det föreslagna, men gjorde följande ändringar:

Handledarresurserna inom den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen minskar inte och de barns och ungas träningsturer förblir avgiftsfria. Fastigheten på Formansgatan 14 och frigörelse från fastigheten på Berggatan 2-4 togs bort från besparingslistan. Vidare fås också fortsättningsvis understöd för privata vägar.

De här åtgärderna minskade besparingsmålet med cirka 1,1 miljoner euro.

Österbottens sysselsättningsnämnd är vald

Österbottens sysselsättningsnämnd, som är gemensam för kommunerna Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå, har 16 ledamöter.  Vasa stad är ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen.  Ansvarskommunen Vasa väljer sju ledamöter till nämnden, Korsholm två ledamöter och de övriga kommunerna som deltar i samarbetsområdet en ledamot.

Varje ledamot har en personlig ersättare. Varje ledamot har en röst.  Ledamöterna och ersättarna väljs av samarbetsområdets kommuners fullmäktigeförsamlingar.

Stadsfullmäktige beslutade tillsätta för fullmäktiges återstående mandattid 2021–2025 till Österbottens sysselsättningsnämnd följande ledamöter och ersättare:

Vasa:
Tapio Ruostetoja, ersättare Nils-Johan Englund
Jasmin Granholm, ersättare Tuija Kivioja
Marit Nilsson-Väre, ersättare Elisabet Henriksson
Jan Bonn, ersättare Lars Rosenblad
Anne-Marie Viinamäki, ersättare Peter Remahl
Tero Koski, ersättare Aleksi Koivisto
Lotta Alhonnoro, ersättare Henrik Vähäkangas

Korsholm:
Anita Sundman, ersättare Marlene Ahlberg
Nicklas Nygård, ersättare Martin Ahlskog

Kaskö: Mirja Högstrand, ersättare Kari Häggblom

Korsnäs: Amanda Åkersten, ersättare Camilla Ribacka

Laihela: Minna Niemi, ersättare Tiina Friman

Malax: Carola Bengs-Lattunen, ersättare Jari Niemelä

Närpes: Sven Jerkku, ersättare Johanna Smith

Nykarleby: Steven Frostdahl, ersättare Siw Frostdahl-Blomqvist

Vörå: Kjell Heir, ersättare Anna Bertills

Marit Nilsson-Väre utsågs till ordförande för nämnden.

 

Sysselsättningsnämnden inleder sin verksamhet i maj.

 

Föredragningslistan för sammanträdet med bilagor och senare protokoll finns här 

Inspelningen från sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet här.