Förbigå menyn
Mies ottaa tietokonetta laukusta kahvilassa.

Artikelkategorier: Nyheter

Statsrådet fastställde Österbottens sysselsättningsområde

Publicerad: 23.2.2024

Statsrådet har vid sin session 22.2 fastställt Österbottens sysselsättningsområde. I bakgrunden finns en lagreform, genom vilken ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänster övergår från staten till kommunerna och sysselsättningsområdena vid ingången av år 2025. Vasa har ledningsansvaret för Österbottens sysselsättningsområde.

Reformen anger att organiseringsansvaret för AN-tjänsterna kan överföras antingen till en kommun eller ett samarbetsområde som består av flera kommuner, vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. På det sättet säkerställs att det finns tillräckligt med resurser för att erbjuda AN-tjänster och att arbetssökande i hela Finland har en likvärdig tillgång till tjänsterna.

Vasa är den enda kommunen i Österbotten som ensam uppfyller lagens kriterier.  Följaktligen påbörjade Vasa i enlighet med stadsstyrelsens beslut 5.3.2023 organiseringen av sysselsättningsområdet enligt modellen med en ansvarig kommun.

Fram till utgången av oktober 2023 föreslog följande kommuner anslutning till Österbottens sysselsättningsområde som organiseras av Vasa: Nykarleby, Vörå, Korsholm, Laihela, Malax, Närpes och Korsnäs. Dessutom beslutade statsrådet vid sin session 22.2 ansluta också Kaskö stad till Österbottens sysselsättningsområde.

I reformens centrum finns kommunens invånare: målet är bland annat att förbättra arbetskraftstjänsternas tillgänglighet och mångsidighet samt snabba upp sysselsättningen, då tjänsterna produceras som närtjänster i kommunen. I och med reformen kan kommunerna utveckla tjänster utifrån de behov som de egna kommuninvånarna samt de arbetsgivare som etablerar sig i området har, vilket också stärker områdenas livskraft och konkurrenskraft.

Läs mera om AN24-reformen på Österbottens sysselsättningsområde.