Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Studerandena vid Alma är mycket nöjda med sitt institut

Publicerad: 30.8.2022

Vasa medborgarinstitut Alma har i en stor undersökning låtit utreda vad studerandena har för åsikter om institutets verksamhet. Vaasa-opisto och Vasa Arbis gick samman i januari 2021. Coronaviruspandemin, som hade börjat i mars 2020, påverkade kännbart undervisningspraxisen, lärarnas arbetssätt och studerandenas inlärningsupplevelser.

Almas kundnöjdhetsenkät genomfördes av konsult- och forskningsbolaget Innolink i maj 2022. Det kom in 1 005 svar, av vilka 740 var av nuvarande och 265 av potentiella studerande.

Resultaten av undersökningen var mycket positiva. Rentav 88 procent av studerandena kunde tänka sig att rekommendera Alma och 94 procent uppgav att deras förväntningar hade uppfyllts.

Lärarna värdesätts

Under coronatiden förutsatte överföringen av undervisningen till nätet att både lärarna och studerandena snabbt tillägnade sig nya digitala verktyg. Av personalen förutsattes snabb och tydlig information under de exceptionella förhållandena.

− Studerandena upplevde att de hade fått stöd i sina studier. De uppskattade att lärarna är kompetenta och att hela vår personal är tjänstvillig. Trots de exceptionella förhållandena lyckades vi bevara en bra kontakt till studerandena, säger rektor Sannasirkku Autio.

Undersökningen bekräftade att studerandena förutom en god laganda upplever att Almas kurser och föreläsningar även ger dem nya perspektiv och välbefinnande i vardagen.

− Almas centrala styrka och resurs är gemenskap. Vi är stolta över vår personal och studerandenas förtroende, säger rektor Sannasirkku Autio glatt.

Ett mångspråkigt kursutbud

Största delen av dem som besvarade enkäten var medvetna om att de två instituten hade gått samman och var positivt inställda till detta.

− Av de fria kommentarerna i undersökningen framgick ändå en oro om att det svenskspråkiga kursutbudet skulle ha minskat. Det här stämmer inte utan utbudet är som förut, konstaterar rektor Autio.

Hon säger också att man vid Alma kommer att kartlägga det svenskspråkiga utbudet så att det på ett bättre sätt än tidigare motsvarar efterfrågan.

En mångsidig höst

Under höstterminen erbjuder Alma öppna kurser åt alla åldrar och många smaker, allt från språk till slöjd, motion och scenkonst. Undervisningsspråken är huvudsakligen finska och svenska. Det finns språkkurser på ett flertal språk, både som närundervisning och som webbaserad undervisning. En nyhet är kurser som bedöms och som ger studiepoäng.

Även de populära och avgiftsfria föreläsningarna fortsätter, de kommer bland annat att handla om människans inre uthållighet, konsumentprisstegringen och hur DNA kan användas i släktforskning.