Förbigå menyn
Nainen ja mies pyöräilevät

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Svara på en enkät om cykling och vinn en säsongsservice av cykeln!

Publicerad: 17.10.2023

Under de kommande åren kommer det att anläggas 50 km av högklassiga gång- och cykelvägar i Vasa. Med hjälp av den enkät som öppnas nu kartläggs invånarnas åsikter om förhållandena för cykling i staden. I fortsättningen kommer det att genomföras invånarenkäter två gånger om året fram till slutet av 2029. Bland alla som svarat lottar vi ut en säsongsservice av cykeln.

Enkäten hör ihop med det projekt för utveckling av cykling som inleddes i början av året och där det i Vasa anläggs ett 50 km långt nätverk av vägkorridorer för gång och cykling samt andra cykelvägar med kringtjänster. I projektet främjas även förhållandena för cykling året runt genom att i synnerhet satsa på vinterunderhållet och dess kvalitet.

– Med hjälp av enkäten samlar vi in information om nuläget. Dessutom kan vi se i vilken riktning invånarnöjdheten utvecklas och om vi gör rätt saker. Vi kan även jämföra resultaten mellan sommar och vinter och identifiera utvecklingsobjekt snabbare än tidigare, säger Samuli Huusko, projektingenjör för gång och cykling.

Det tar högst ett par minuter att svara på enkäten. Besvara enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/11B3E00583567058

Enkäten är öppen till 5.11.

Bland alla som svarat lottar vi ut en säsongsservice av cykeln. Om du vill delta i utlottningen, ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.