Förbigå menyn
Ihmisiä jonottamassa bussiin.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Svara på trafikenkäten och vinn ett Lifti-resekort eller körtid med Mini-Lifti

Publicerad: 19.9.2023

För oss är det viktigt att invånarnas perspektiv och behov beaktas på ett heltäckande sätt i stadsplaneringen. I trafikenkäten undersöker vi invånarnas synpunkter om utvecklandet av trafiken och klimatmålen. Bland dem som svarar på enkäten lottar vi ut resekort för Vasaregionens kollektivtrafik Lifti och gratis körtid med Mini-Lifti -bildelningsbilar!

Det är enkelt att delta – svara på enkäten på webben här

Enkäten är en del av Europeiska mobilitetsveckan som ordnas 16–22.9. Bekanta dig med programmet som ordnas i Vasa här.

Enkäten hänger ihop med Vasa stads, Rambolls och Taloustutkimus gemensamma projekt Arvot kestävässä liikenteessä om värden och hållbar trafik som finansieras av Traficom. Inom projektet utvecklas verktyg för att förutse förändringar i trafiken.