Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tikanojas konsthem kartlägger verk och produktioner av fyra kvinnliga konstnärer

Publicerad: 31.8.2023

Ett brett forskningsprojekt kartlägger verk av kvinnor i en konstnärskrets på 1900-talet i Vasa. Dessa konstnärer är Eva Bremer, Meri Genetz, Ilona Harima och Lyyli Visanti. För utställningen kartläggs verk i både offentliga och privata samlingar.

Vasa stads museer kartlägger verk och produktioner av fyra kvinnliga konstnärer för det kommande utställnings- och forskningsprojektet. Utställningsteamet är intresserade av verk i både offentliga och privata samlingar av Ruth Eva Bremer (1894–1964), Meri Genetz (1885–1943), Ilona Harima (1911–1986), som hette Hohenthal till 1936 och Rautiala från 1939, och Lyyli Johanna Visanti, f. Myntti (1893–1971).

Även släkt- och äktenskapen förenade konstnärskretsen i Vasa. Eva Bremer är känd som Eemu Mynttis maka och använde även namnet Bremer-Myntti. Meri Genetz var gift med Georg Fredrik Ignatius till 1921, varefter hon gifte sig med konstnären Carl Wargh från Vasa. Ilona Harima föddes i en handelsfamilj i Vasa: hennes far var Samuli Harima och mor Anna (f. Björklund). Eemu Mynttis syster Lyyli gifte sig med arkitekt och grafiker Matti Visanti (tidigare Björklund). Matti Visanti var också morbror till Ilona Harima.

Ilona Harima. Bild: Mikko Lehtimäki.

Finns det verk eller information i samlingarna? Ta kontakt!

– Vi söker och kartlägger verk av de fyra konstnärerna i privata samlingar och hemliga gömmor för utställningen och forskning. Under de senaste åren har kvinnornas konsthistoria skrivits om och det är intressant att undersöka rollerna för de kvinnliga konstnärer som har arbetat vid sidan av deras makar, berättar utställningschef Maaria Salo från Vasa stads museer.

För forskningen ansvarar forskardoktor och kurator Nina Kokkinen, vars forskning har fått positiv uppmärksamhet, senast under utställningen i Villa Gyllenberg. Den kommande utställningen i Tikanojas konsthem produceras av Vasa stads museer.

Vänligen ta kontakt om ni har verk, information eller bildmaterial som ni vill låta användas i forskningssyfte och eventuellt låna ut till den kommande utställningen.

Vänligen kontakta utställningschef Maaria Salo, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi och amanuens Noora Lehtovuori, tfn 040 587 7363, noora.lehtovuori@vasa.fi.