Förbigå menyn
Språklärare Anja Sjöholm (till vänster) repeterar det ordförråd som behandlades under den föregående lektionen med Natalie Riabovol, Elina Vanhemping och Victoria Korchenevska.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ukrainare kommer genom språkstudier in i den finländska vardagen

Publicerad: 20.3.2023

Vasa medborgarinstitut Alma är aktivt med i integrationen av unga och vuxna som flytt från Ukraina genom att de undervisas i finska.  Kurser inleddes snabbt under våren 2022 och de fortsätter ännu.

Rysslands invasion av Ukraina har pågått ett år redan.   Sedan våren 2022 har det kommit tiotusentals ukrainare till Finland, vilka har flytt från det utdragna krigsläget i deras hemland.  Till Vasa har det kommit ca 800 ukrainare.

Medborgarinstitutet Alma har gedigen kunskap om utbildning för invandrare.  Kurser dras av en liten och effektiv grupp lärare, till vilken hör Marika Boström, Sari Isokangas, Kati Källman och Anja Sjöholm.

– Hittills har redan sju undervisningshelheter genomförts, där det har varit ca 90 deltagare.  Kursdeltagarnas ålder varierar från 15 år till 65 år, och majoriteten är kvinnor, berättar ledande rektor Sannasirkku Autio.

En fiffig kombination av metoder

Lärarna märkte snabbt att deltagarnas kunskaper i engelska är svaga.

– En stor del av ukrainarna talar ryska, vilket gör att mina egna kunskaper i ryska har varit guld värda vid koordineringen av undervisningen och som stödspråk, säger planeringansvariga läraren Marika Boström.

I inlärningskulturen finns också stora skillnader.  Ukrainarna är vana vid en auktoritär och prestationscentrerad undervisning, där läraren leder situationen och föreläser.  Den lärande är en passiv mottagare av kunskap.

Metoder som är mycket vanliga i den finländska undervisningen, såsom pardiskussioner och grupparbeten, var till en början helt främmande för kursdeltagarna.

Almas lärare har ihärdigt och mångsidigt utnyttjat olika metoder, till och med matlagning och utflykter.  På så sätt utökas ordförrådet i vardagsspråket nästan obemärkt.

– Först uppfattade kursdeltagarna det inte alls som studier, men deras uppfattning har snabbt ändrats, skrattar planeringsansvariga lärare Kati Källman.

Kurser i finska och engelska

Anmärkningsvärd är ukrainarnas starka motivation att lära sig finska och snabbt komma ut i arbetslivet.

-Engelska hjälper mycket vid sysselsättandet och därför har vi också inlett två grundkurser i engelska, berättar planeringsansvariga läraren Sari Isokangas.

Språkundervisning är samtidigt introduktion till samhället och verksamhetskulturen.

– Vi studerar i intensiv takt.  Vi samlas tre gånger per vecka så att vi hinner tala också om vardagliga saker och fenomen i Vasa och Finland, säger Anja Sjöholm och glädjer sig över att det redan på kort tid syns resultat och framsteg.