Förbigå menyn
Lapsi kiipeilytelineellä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun: nu kartläggs nuläget

Publicerad: 22.9.2022

Vasa är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Just nu bedöms nuläget i fråga om kommunens barnvänlighet och barnets rättigheter. Målet är att kartlägga vilka saker som redan är bra i Vasa samt att lokalisera utvecklingsobjekt.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som Unicef erbjuder kommunerna. En kommun kan beviljas erkännandet Barnvänlig kommun efter två års utvecklingsarbete.

Modellen hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn. Dessutom är den till hjälp när det gäller att säkerställa att rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses i kommunen.

Utvecklingsarbetet gäller hela staden och alla sektorer, ända från stads- och trafikplanering till småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

– Det förberedande arbetet har börjat bra och man har ivrigt kommit igång inom alla sektorer. I Vasa har mycket redan gjorts, men det finns ännu mycket kvar att göra. Till exempel ska man få hörande av barn och utvärdering av inverkan på barnen i beslutsfattandet att ingå i det normala förfarandet, gläds Christina Knookala som är ordförande för styrgruppen i Barnvänlig kommun.

Barnens påverkansdag och barnens råd

För närvarande reds det ut i Vasa hur barnvänlighet och barnets rättigheter i dagens läge förverkligas i de vardagliga tjänsterna för barn och ungdomar. Samtidigt hittar man möjliga utvecklingsobjekt.

I kartläggningen av nuläget hör man synpunkter från barn och unga i Vasa, besvarar indikatorfrågorna i modellen för Barnvänlig kommun, dvs. gör en självvärdering av situationen i kommunen i fråga om barnets rättigheter samt matar in de kommunvisa uppgifterna från den nationella informationsinsamlingen.

Hösten 2022 görs i Vasa ett pilotförsök med en påverkansdag för barn och verksamhet i ett barnens råd. Med är femteklassare samt en förskolegrupp inom småbarnspedagogiken.

– Vi vill utveckla verksamhetssätt med vilka barnens tankar enkelt och systematiskt fås med i beredningen av ärenden och beslutsfattandet i Vasa. Nu under pilotförsöksåret utnyttjas barnens idéer och tankar t.ex. vid utvecklandet av Metviksparken, säger områdesservicechef Suvi Aho.

Utgående från resultaten av kartläggningen av nuläget ställer Vasa stad målen för sitt utvecklingsarbete gällande Barnvänlig kommun och väljer konkreta åtgärder för sin verksamhetsplan.

Kommunerna i nyckelställning när det gäller att trygga barnets rättigheter

Unicef kan bevilja Vasa stad erkännandet Barnvänlig kommun efter cirka två års utvecklingsarbete.

År 2022 är 49 kommuner från olika håll i Finland med i modellen.

– Kommunerna står i nyckelställning när det gäller att trygga och säkerställa barnets rättigheter. Modellen Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn, säger Sanna Koskinen som är specialsakkunnig på en barnvänlig förvaltning vid Finlands Unicef.

Så här framskrider modellen Barnvänlig kommun i Vasa:

  • År 2022:
    • Personalen utbildas och fås att engagera sig.
    • Kartläggningsarbete gällande nuläget i fråga om barnets rättigheter: hur väl förverkligas barnets rättigheter just nu i Vasa.
    • Hörande och inkluderande av barnen.
  • År 2023: uppgörande av en verksamhetsplan och mål.
  • År 2024: genomförande och uppföljning av verksamhetsplanen.