Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads museer övergår till en gemensam webbtjänst

Publicerad: 29.2.2024

Vasa stads museer har övergått till den gemensamma webbtjänsten vasa.fi. Museernas mångsidiga helhet finns på adressen vasasmuseer.fi.

Den nya webbplatsen innehåller bland annat information om museernas utställningar och evenemang samt praktisk information som rör museibesök.

– Vi har skapat innehåll som är intressant för olika målgrupper, till exempel finns det en separat helhet för personer som besöker museet med barn, berättar chefen för publikarbete Leena Nyqvist.

På webbplatsen har man också lyft fram museernas omfattande samlingar och deras regionala verksamhet som regionalt ansvarsmuseum i landskapet Österbotten.

– Som ansvarsmuseum har vi en viktig lagstadgad uppgift att utveckla verksamheten inom den konstnärliga och kulturella miljön i verksamhetsområdet och att som myndighet ge råd och främja samarbete, säger museidirektören Elina Bonelius.

Ökad attraktionskraft och välkändhet

I samband med att webbplatsen förnyas uppdateras också museernas visuella framtoning som del av Vasa stads varumärkesframtoning.

– Båda förnyelserna ökar attraktionskraften och välkändheten, och med den gemensamma webbplatsen vasa.fi når även museernas webbplats ett större antal besökare och den gemensamma framtoningen gynnar alla aktörer.  Målet har varit att skapa en helhet som är attraktiv och igenkännbar för målgruppen och tillgodoser framtida behov, säger Vasa stads kommunikations- och marknadsföringsdirektör Leena Forsén.

Museerna övergår till den gemensamma vasa.fi-servicen från en separat webbplats. I och med förnyelsen finns nu alla Vasa stads kulturinrättningar på samma webbplats.