Förbigå menyn
Man vinterbadar.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasaborna röstade – en plats för vinterbad i Inre hamnen!

Publicerad: 2.10.2023

I år ska anslaget inom den inkluderande budgeteringen i Vasa användas till att bygga en plats för vinterbad i Inre hamnen. Vasaborna fick lägga fram sina idéer om hur 15 000 euro kunde användas under hela sommaren, från maj till augusti, och det kom in sammanlagt 188 idéer. Vinnaren valdes genom en omröstning, som pågick till 17.9. Det vinnande förslaget fick totalt 1 344 röster.

På andra plats i omröstningen kom talko för iståndsättande av Molnträskets friluftsområde med 1 106 röster och på tredje plats nyttoväxter på stadens grönområden med 484 röster.

– I år fick vi väldigt många idéer som det dessutom röstades jätteivrigt på! Tack till er alla som deltog! De resterande förslagen har sammanställts till informationspaket som ska skickas vidare till sektorerna. En del av idéerna som vi fick under sommaren höll vi redan på att förverkliga, såsom en trafikpark, som nämndes i flera förslag. Tillsammans med stadsmiljösektorn kunde vi konstatera att de redan har parken under arbete, säger koordinator Olivia Åkers.

Plats för vinterbad önskades av många

– En plats för vinterbad har också föreslagits under tidigare år, till och med upprepade gånger. Det vinnande förslaget fick ett svindlande antal röster, så detta är verkligen efterlängtat! fortsätter Åkers.

En plats för vinterbad föreslogs av totalt fem personer eller aktörer. En av dem är Johanna Toukonen från Vasa.

– Vilken fantastisk nyhet! Nu har en allt större del av stadsborna möjlighet att vinterbada och ta vara på hälsoeffekterna av badandet. Dessutom blir Vasas havsnära läge bättre utnyttjat även på vinter, säger Toukonen och är glad för att hennes förslag understöddes så ivrigt.

De som föreslog en plats för vinterbad motiverade sitt förslag med bland annat följande ord:

”Hälsofördelarna av att vinterbada är obestridliga! Och de psykiska fördelarna motsvarar ett terapibesök.”

”Vem som helst skulle ha möjlighet att bada gratis året runt.”

”Jag har hört att vinterbad hjälper till allt, också psykiska utmaningar.”

”Det kan inte finnas för många avgiftsfria möjligheter att främja hälsan.”

”Det skulle bidra till välbefinnandet såväl på sommaren som på vintern.”

 

Också de som röstade på förslaget var av samma åsikt om fördelarna:

”Eftersom vi är en stad vid havet tkr jag alla invånare bör erbjudas möjlighet till vinterbad. Ett sätt att också bidra till mera aktivitet längs inte hamnen.”

”Hihihoho jag vill bada!”

”Det behövs verkligen!”

”Vinterbad har många hälsoeffekter och det verkar som om vinterbad är något som intresserar många Vasabor.”

”Vinterbad är hälsosamt och blir hela tiden populärare. Stadens fina strandlinje är sommartid någorlunda livlig men under vintermånaderna är det ganska dött.”

Avgiftsfri och öppen för alla

En plats för vinterbad i Inre hamnen omfattar enligt planerna också en omklädningshytt för vintersäsongen. Platsen torde bli färdig mot slutet av året, men tidtabellen preciseras senare.

På stadens kanaler i sociala medier kan du följa med hur byggarbetet framskrider.

Nästa år är förslag välkomna redan tidigare

År 2024 börjar Vasa stad söka efter ett lämpligt föremål för den inkluderande budgeteringen genast i början av året. Information om att förslag tas emot kommer att ges på stadens kanaler.

Den vinnande idén år 2021 var en blomsteräng i Vasklot. I fjol anvisades 5 000 euro till daghemmen för lekredskap och andra redskap som aktiverar barnen.

Målet för den inkluderande budgeteringen är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka offentliga medel kan användas.