Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas nya skatepark öppnas 2.10 

Publicerad: 29.9.2021

Vasas nya skatepark öppnas för allmänheten på Vasas födelsedag, lördag 2.10.

En cirka 1 000 kvadratmeter stor skatepark av betong har byggts i Metvikens aktivitetspark på Vöråstans sida, i ändan av Storalånggatan norr om parkeringsområdet.

Medlemmar i den lokala skateföreningen har varit aktivt med i planeringen.

-Vi fick alla olika stilar av gatuskatning väl beaktade i planeringen. I parken fick vi med element för utövare på alla nivåer. Man kan åka uppför och nerför i olika vinklar, och det finns också svängda ramper i olika storlekar, berättar chefen för stadens idrottsverksamhet Mika Lehtonen och Vaasa Skate ry:s sekreterare Jussi Haapamäki.

Läget är strålande: centralt och lätt att ta sig dit

Enligt Haapamäki är det ytterst viktigt att man just nu får en utomhus skatepark till Vasa.

-I skatekulturen ingår starkt att det i första hand alltid är utomhus som man åker skateboard. Vi hoppas att i och med en ordentlig utomhuspark kommer vi också att få flera aktiva utövare av skateboardåkning i Vasa.

Grenens utövare var med och valde skateparkens läge tillsammans med stadens representanter.

-Läget i Metviksparken är helt fantastiskt: passligt centralt, hit är det lätt att ta sig från alla håll i Vasa, beskriver Haapamäki.

Enligt Lehtonen kombineras stadskultur, motionsutövning och idrott  på ett fint sätt i den nya skateparken.

Landskapsarbetena fortgår inpå nästa år

Arbetena runt skateparken i Metvikens aktivitetspark fortgår ännu i höst och nästa vår. Under hösten utförs plattläggningsarbeten och under våren inventarieinstallationer och planteringar.

Skateparken är ett samarbete över förvaltningsgränserna: byggherre för skateparken är Vasa stads kommunteknik, för finansieringen av investeringen svarar stadens idrottsservice och för underhållet av skateparken när den blivit klar svarar kommunteknikens idrottsplatsenhet.

Kostnaderna för skateparken uppgår till 350 000 euro. Entreprenör är Leikkiset Oy.